2/2023

SP ČR: O konci uhlí se nesmí rozhodnout bez kvalitní analýzy

| zdroj: SP ČR0

office-4776820_640.jpg
zdroj: Pixabay

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje, aby Uhelná komise předložila podklad pro rozhodování vládě ČR, kde budou pro jednotlivé scénáře kvantifikovány náklady a dopady odklonu od využití hnědého uhlí při zajištění soběstačnosti ČR v dodávkách elektřiny, definovány rizika a budou předloženy nástroje a opatření k minimalizaci rizik.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se domnívá, že doporučení Uhelné komise pro vládu ČR musí být postaveno na kvalitním analytickém materiálu, který je projednán a schválen v pracovních skupinách. Rozhodnutí o bezuhelném roku není úkolem Uhelné komise, ale politickým rozhodnutím.

Diskuse o bezuhelném roku 2038 či jakémkoliv jiném je z pohledu Svaz průmyslu a dopravy ČR předčasná, neboť v aktuální podobě materiálu modelování scénářů chybí výpočet celkových nákladů systému, aktualizace plánu transformace teplárenství a popis podmínek, které jsou nutné pro realizaci jednotlivých scénářů včetně uvedení rizik, které by vedly k odchýlení se od trajektorie scénáře.

V neposlední řadě chybí výpočet dopadů scénářů. Doporučit vládě některý ze scénářů bez znalosti těchto širších vztahů, by nebylo zodpovědné vůči českému průmyslu a spotřebitelům.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP