Reklama

16. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Souhrn zahraničního obchodu do října 2016

Tabulky obsahují základní údaje o zahraničním obchodu (vč. dopočtů) za 1-10/2016 a byly zpracovány z dat, která publikoval ČSÚ.

Základní informace o zahraničním obchodu České republiky, které zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, tvoří několik specifických pohledů na obchodní výměnu ČR se zahraničím. Tabulky obsahují data vč. dopočtů a jsou zpracovány z dat, které publikoval Český statistický úřad.

Základní členění zahraničního obchodu ČR:

 • Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR
 • Zahraniční obchod s vybranými zeměmi
 • Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR
 • Teritoriální struktura vývozu dle jednotlivých měsíců roku (v Kč, USD, EUR)
 • Teritoriální struktura dovozu dle jednotlivých měsíců roku (v Kč, USD, EUR)

 Teritoriální struktura:

 1. Státy s vyspělou tržní ekonomikou
 2. Státy EU
 3. Státy ESVO
 4. Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou
 5. Rozvojové země
 6. Státy s tranzitivní ekonomikou
 7. Společenství nezávislých států
 8. Ostatní
 9. Nespecifikováno
 10. Země OECD

Souhrnné tabulky o zahraničním obchodu ČR vč. údajů za porovnatelné období předchozího roku dle výše uvedených hledisek jsou k dispozici v příloze ke stažení.

Podrobné údaje o zahraničním obchodu ČR od roku 1999 v teritoriální i komoditní struktuře a ve vzájemné kombinaci obou hledisek v Kč, USD a EUR lze získat na stránkách Českého statistického Českého statistického úřadu (www.czso.cz) v dotazovacím systému pro zahraniční obchod.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372