1/2024

Slovensko zrušilo kvůli koronaviru historicky první aukci na podporu pro OZE

| autor: Zuzana Vrbová| zdroj: oenergetice.cz0

Slovensko zrušilo kvůli koronaviru historicky první aukci na podporu pro OZE

Slovenské ministerstvo aukce na na státní podporu výstavby zařízení produkujících elektřinu z obnovitelných zdrojů vyhlásilo 4. února jako svou historicky první aukci. Nyní se rozhodlo ji zrušit.

Dle oficiálního vyjádření ministerstva byla cílem aukce co nejnižší cenová nabídka ze strany zájemců o podporu, což by současná situace mohla znemožnit. Rovněž by mohlo dojít ke znevýhodnění některých zájemců, především kvůli současným omezeným možnostem doručování.

Zhoršené možnosti doručování a nejistota ohledně cen elektřiny

Vzhledem ke koronavirovým opatřením bylo osobní či poštovní doručování nabídek poměrně omezené (podmínkou účasti bylo podání nabídek výlučně v listinné podobně, tedy poštou nebo osobně na podatelnu). Zahraniční účastníci byli rovněž povinni poskytnout dodatečnou dokumentaci, kterou by v současné době mohlo být složitější získat.

Dalším důvodem pro zrušení byla zřejmě nejistota ohledně očekávané hodnoty ceny elektřiny, jelikož v důsledku koronové krize došlo k poklesu cen elektřiny a není jisté, jak se situace bude nadále vyvíjet. Ministerstvo opodstatnilo zrušení aukce „změnou okolností“, která jej opravňuje ke zrušení aukce za, de facto, jakýchkoli podmínek.

Celkový výkon, který měly nově podpořené zdroje dodat do sítě, byl v zadání aukce stanoven na 30 MW. Uvedení zařízení do provozu bylo limitováno lhůtou dvou až čtyř let (dle typu zdroje), podpora by pak byla poskytována na dobu 15 let.

Ministerstvo plánuje aukci vypsat znovu, a to nejspíš v létě nebo na podzim tohoto roku. Lze také očekávat, že mírně pozmění podmínky.

Naopak například v Maďarsku či Estonsku v posledních dnech vyhlásili výsledky svých prvních aukcí na nové zdroje. Výzvy pro ně ale byly zveřejněny již na podzim.

Foto: pixabay

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP