1/2024

Skončila sanace staré ekologické zátěže na Milevsku

| autor: TZ MŽP ČR0

Skončila sanace staré ekologické zátěže na Milevsku

Za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce ukončil podnik DIAMO odstranění staré ekologické zátěže zejména přítomnými látkami typu polychlorovaných bifenylů (PCB).

„Podařilo se vyřešit jednu z největších zátěží na Milevsku, která představovala vážné ohrožení nejen pro přírodu, ale i pro zdraví lidí, což je dobrá zpráva. Díky dotaci ve výši téměř sto milionů korun z Operačního programu Životní prostředí se tak konečně odstranil dlouholetý ekologický problém.

Na podobné projekty bylo v OPŽP dosud vyhlášeno šest výzev. V nich jsme přijali takřka 100 projektů za více jak 2,8 miliardy korun, v aktuálně otevřené výzvě máme k dispozici dalších 200 milionů na sanaci nejvážněji zasažených lokalit,“ komentoval ukončení projektu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé provozem obalovny živičných směsí bývalého státního podniku Silnice Písek bylo jednou z priorit MŽP, protože materiály kontaminované chemickými látkami představovaly dlouhodobou hrozbu pro životní prostředí v katastru obce Přeborov a města Milevska.

Státní podnik DIAMO, kterého sanací ekologické zátěže pověřilo usnesení vlády, vybral ve výběrovém řízení na dodavatele prací Sdružení FCC – GEOtest.

Díky projektu bylo celkem odstraněno nebo využito téměř 18 tisíc tun odpadů, z toho bylo 517,17 tun odpadů obsahujících více jak 50 mg PCB/kg sušiny, které byly zlikvidovány termicky.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 80 157 752 Kč bez DPH, přičemž výše podpory z fondů Evropské unie činí 68 134 089 Kč (85 %) a příspěvek ze zdrojů příjemce podpory 12 023 663 Kč (15 %).

„Jsem rád, že státní podnik DIAMO mohl zúročit své bohaté zkušenosti v oblasti odstraňování ekologických zátěží tohoto typu. Kontaminované zeminy byly v souladu s platnou legislativou odstraněny,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling