2/2023

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově

| autor: DENIOS0

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově

Nevhodný způsob skladování takových látek by mohl mít totiž nedozírné následky, ať už z hlediska poškození lidského zdraví, škod na majetku nebo životním prostředí. Vždyť právě vhodné skladování hořlavin může zachránit nejen vaši provozovnu a pracovní stroje, ale i lidské životy!

Dostát však svým zákonným povinnostem, pokud v rámci své podnikatelské činnosti manipulujete s hořlavinami, může být občas poněkud problematické, obzvláště pokud nemáte skladovací prostory ve svém vlastnictví. Často se můžete s takovým úskalím potýkat např. při skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků, ale rovněž v jakýchkoliv pronajatých skladovacích prostorách.

Zaměřme se nyní blíže na skladování hořlavin v logistických parcích. Prvotní problém při skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků bývá už v jejich stavebním řešení, protože tyto haly často nejsou zkolaudovány pro skladování většího množství hořlavin, jaké obsahuje například drogistické zboží, které často distribuují logistické firmy pro jiné společnosti a které potřebují uskladnit v pronajatých skladových halách. Tento sortiment v sobě totiž zahrnuje značné množství hořlavin v podobě parfémů, sprejů, barev, rozpouštědel atd.

Klíčovým aspektem pro bezpečné skladování hořlavin je rozčlenění skladovacích prostor do tzv. požárních úseků. Obecně platí, že lze každý stavebně a požárně oddělený prostor v objektu chápat jako jeden samostatný požární úsek. Za účelem minimalizace rozsahu škod při případném požáru je povoleno v běžném požárním úseku bez dalších opatření umístit nanejvýš 250 litrů hořlavých kapalin, z toho maximálně 50 litrů hořlavin I. třídy nebezpečnosti.

Uvědomme si tedy, že běžná skladovací hala s regály tvoří pouze jeden samostatný požární úsek a proto je uskladnění většího množství hořlavin bez nutnosti stavebních úprav takové haly z hlediska předpisů a bezpečnosti zcela nevhodné. Provádění stavebních úprav v již zkolaudované skladové hale navíc většinou nepřipadá v úvahu, protože mnoho firem je ve skladových halách pouze v nájmu a pronajímatel s takovými úpravami často neudělí souhlas, případně na realizaci vhodných stavebních řešení není dostatek času.

Z výše uvedeného by se tedy mohlo na první pohled zdát, že se mnoho společností, které nemají vlastní skladovací prostory, dostává v rámci své podnikatelské činnosti do patové situace. Naštěstí i zde ale existuje jednoduché a praktické řešení! Společnost DENIOS, přední výrobce skladovací a manipulační techniky s dlouholetou praxí, přichází na trh s promyšleným řešením, které spočívá v integraci skladovacích kontejnerů s certifikovanou požární odolností do stávající infrastruktury skladových hal.

Jednotlivé skladovací kontejnery jsou certifikovány pro uložení většího množství hořlavin a tvoří tak plnohodnotné samostatné požární úseky s vysokou skladovací kapacitou. Tyto speciální skladovací kontejnery představují skvělé řešení bez nutnosti stavebních úprav či stěhování se na jinou adresu.

„Uskladnění většího množství nebezpečných látek ve skladovacích kontejnerech s požární odolností představuje často nejrychlejší a nejekonomičtější cestu, jak tento problém vhodně vyřešit,“ dodává obchodní ředitel firmy DENIOS, Radek Zajíc. Protipožární sklady od DENIOSu zcela vyhovují zákonným i bezpečnostním požadavkům, neboť jsou vybaveny integrovanou záchytnou vanou, odvětráváním dle ČSN 65 0201 a disponují certifikovanou požární odolností. Jsou schváleny pro skladování hořlavin a dalších nebezpečných látek.

DENIOS protipožární kontejnery jsou k dispozici v různých velikostech skladovací plochy, a to od malých protipožárních skladů se skladovací plochou cca 2 m 2 až po rozměrově větší požárně odolné sklady o velikosti až 22 m2. V závislosti na typu skladu nabízejí DENIOS protipožární sklady požární odolnost REI až 120 minut zevnitř i zvenku dle EN 13501-2.

Díky mobilním skladům s požární odolností od DENIOSu můžete získat v krátké době předpisům odpovídající skladovací řešení v samostatných požárních úsecích bez nutnosti stavebních úprav stávajících objektů a jednotlivé kontejnery lze navíc umístit v rámci jedné skladovací haly v neomezeném počtu.

Foto: pochůzné sklady s požární odolností 90 minut, denios.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP