2/2023

Skládky v ČR se v tichosti rozšiřují. Jako by Česko nemělo nikdy přestat skládkovat

| autor: Pavel Mohrmann0

Skládky v ČR se v tichosti rozšiřují. Jako by Česko nemělo nikdy přestat skládkovat

Správní řízení ve věci podstatné změny integrovaného povolení pro skládku Tušimice se očekává, ale dosud nebylo zahájeno. Navýšení kapacity je nicméně zřejmě v mezích platného územního rozhodnutí, což znamená, že s rozšířením je počítáno.

Toto výhledové rozšiřování kapacity skládky je dost možná započítáno i ve výhledové kapacitě skládek uvedené v POH ÚK. A pravděpodobně se to týká i řady dalších skládek. Všechny mají obvykle své prostorové rezervy, často pokryté územním rozhodnutím, někdy i integrovaným povolením. Rozpor s POH ÚK tedy s velkou pravděpodobností neexistuje a nejde ani o veřejnou podporu.

Bohužel, takové tiché a téměř nepostihnutelné rozšiřování skládek je v příkrém rozporu se směrem evropského nakládání s odpady. Již proběhlo zjišťovací řízení, které vzhledem k uvedeným okolnostem skončilo rozhodnutím o dalším neposuzování. Je pravdou, že jakýsi spolek se odvolal, ale odvolání bylo v nedávné době pravomocně zamítnuto, takže právně je vše v pořádku, skládka se může rozšířit.

Vzhledem k tomu, že skládkování objektivně ničí životní prostředí ze všech jiných možností nakládat s odpadem nejvíce, vzhledem k tomu, že se takto připravujeme o obrovské množství materiálu, který můžeme využít jinak, vzhledem k tomu, že žádná země s vyspělým odpadovým hospodářstvím neskládkuje, je s podivem, jakým směrem se ubírá to naše.

V době, kdy byly plánovány skládky a jejich budoucnost, bylo skládkování téměř jediným možným způsobem. Situace je jiná. Skládkování je na nejnižším stupni hierarchie nakládání s odpady. Hrozí zde neveřejné, nediskutované, tiché a živelné rozšiřování skládek podle starých ale stále platných not. Evropa má ale už jinou partituru.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP