2/2023

Skládky produkují pětinu celosvětové produkce metanu

| autor: Pavel Mohrmann, Petr Jarolímek0

Skládky produkují pětinu celosvětové produkce metanu

Navzdory skutečnosti, že stále větší množství odpadu je znovu použito, recyklováno nebo energeticky zhodnocováno, v řadě zemí, a bohužel i v Česku, skládky nadále hrají důležitou roli při nakládání s odpady. Tato situace by se měla změnit přechodem k oběhovému hospodářství.

Skládky jakožto kandidát do systému emisních povolenek?

Degradace odpadů na skládce má za následek produkci výluhů a plynů. Emise plynů jsou potenciální hrozbou pro lidské zdraví a kvalitu životního prostředí. Skládkový plyn se skládá hlavně z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2), což jsou důležité skleníkové plyny, které byly hlavním předmětem Kjótské dohody z roku 1997 a následného úsilí o celosvětové snížení emisí. Skládky, pokud je nám známo, však zatím do systému emisních povolenek zahrnuty nejsou, i když by se jednalo o žhavého kandidáta.

Skládky přispívají 20 % k celosvětovým antropogenním emisím metanu. Dále obvykle obsahují velké množství jiných plynů při nízkých koncentracích, jako je amoniak, sulfid a nemetanové těkavé organické sloučeniny, z nichž některé jsou toxické. Chemické a biochemické přeměny na skládce vytvářejí nové organické nebo anorganické látky. Např. tri- a per-chlorethylen se mění na vinylchlorid, aminokyseliny na methyl- a ethyl-merkaptany nebo sloučeniny síry na sirovodík (H2S), což je extrémně biotoxický plyn.

Mezi emise nemethanových organických sloučenin unikajících do ovzduší ze skládek odpadu patří benzen, toluen, chloroform, vinylchlorid, chlorid uhličitý a 1,1,1trichlorethan.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že účinnost řízeného zachytávání plynů na skládkách se pohybuje v rozmezí 9 – 90 % a v průměru se odhaduje na 20 %. Nezachycené plyny představují environmentální hrozbu, protože metan, jak již bylo řečeno, je skleníkový plyn a mnoho ostatních plynů je zapáchajících a toxických.

Požáry skládek na denním pořádku

O tom, že dochází ke každodenním požárům skládek, jsme již v našem deníku mnohokrát informovali. Dle statistik hoří v Česku denně 3 skládky. Metan je totiž hořlavý a výbušný, když se mísí s dostatečným množstvím vzduchu.

Jak jsme informovali např. ZDE, Krajský úřad Ústeckého kraje vydal 15. února 2019 rozhodnutí, jímž se mění integrované povolení pro zařízení Skládkový komplex Celio u Litvínova. Nové rozhodnutí důrazněji reagovalo na značnou intenzitu požárů v tomto komplexu za poslední dobu.

I přes veškerá tato opatření skládka Celio 28. 6. tohoto roku opět hořela a je s podivem, že veškerý preventivní monitoring selhal. Jedná se o jeden příklad z mnoha. Informovali jsme např. o požáru skládky v Želechovicích na Litoměřicku (ZDE) nebo o požáru skládky v obci Uhy na Mělnicku (ZDE). O mnoha požárech skládek informuje Hasičský záchranný sbor České republiky (např. ZDE).

Z tohoto velmi stručného nástinu je zřejmé, že co nejrychlejší odklon od této formy nakládání s odpady k jiným formám je více než nutný.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP