2/2023

Skanska začala odebírat výhradně zelenou energii

| autor: Tisková zpráva Skanska0

Skanska začala odebírat výhradně zelenou energii

V historii společnosti Skanska v České Republice je to vůbec poprvé, co mají všechna odběrná místa firmy silovou elektrickou energii vyrobenou 100% z obnovitelných zdrojů energie. Původ odebrané “zelené energie” je garantován vydáním certifikátu záruky původu od Operátora trhu (OTE a.s.) a týká se všech subjektů Skanska v ČR v obalovnách (výroba asfaltu), betonárnách, kamenolomech, administrativních budovách, areálech i stavebních projektech.

Při odhadované roční spotřebě více než 12 GWh se tak do ovzduší dostane přibližně o 7 tisíc tun CO2 méně, než kdyby Skanska využívala elektřinu z klasických zdrojů.

„Skanska je lídrem v zeleném stavění, naším cílem je snižovat emise skleníkových plynů vznikajících v našich provozech a při výstavbě. Zaměřujeme se proto nejen na efektivní provoz, ale i na proces návrhu, přípravy realizace staveb s využítím zelené energie. V elektrárnách tak nebude nutné spálit téměř 2,5 tisíc tun hnědého uhlí,” říká Karel Fronk, manažer udržitelnosti ve společnosti Skanska Česká republika a Slovensko.

Pro další roky bude Skanska provádět výběr vhodného dodavatele elektřiny a zemního plynu v celkovém objemu více než 70 GWh, nejen pro Českou republiku, ale již i pro Skanska na Slovensku, výhradně formou e-aukcí s využitím aukčního portálu.

„Pro všechny subjekty Skanska v České a Slovenské republice jsme dokončili vyhodnocení z Energetických auditů a připravujeme energetický úsporný program s cílem snížit provozní náklady napříč společností,” říká dále Fronk.

Skanska je globálně signatářem dobrovolné iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat ekologické chování v podnikatelské sféře a sdílet zkušenosti v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí.

Je zakádajícím členem této iniciativy firem, které svým jednáním chtějí napomoci tomu, aby trh, obchod a finance byly ku prospěchu celé společnosti a přispívaly k dlouhodobě udržitelnému globálnímu hospodářství.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP