2/2023

Síť EIONET v České republice

| autor: CENIA0

Síť EIONET v České republice

Eionet je partnerská síť agentury EEA, jejích členů a zemí, které s EEA spolupracují. Cílem sítě Eionet je poskytovat včasné a ověřené údaje, informace a odborné poznatky pro posuzování stavu životního prostředí v Evropě a tlaků, které jsou na něj vyvíjeny. 

Eionet tvoří samotná agentura EEA, 6 evropských tematických center (ETC) a síť přibližně 1500 odborníků z 39 zemí působících v národních agenturách pro životní prostředí a v dalších organizacích z této oblasti. 

Národní sítě tvoří Národní referenční centra (NRC) a národní kontaktní místa (NFP).

Koncepce sítě Eionet vychází z těchto určujících prvků:

- intenzivní spolupráce mezi institucemi na několika úrovních (národní, regionální, evropské, mezinárodní) a spolupráce s širokou veřejností, usnadňovaná koordinátorem,

- odsouhlasený jednotný obsah – data, informace, indikátory, analýzy,

- sdílená infrastruktura, standardy a nástroje.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí v rámci sítě Eionet plní zásadní roli národního koordinátora – NFP, ale má své zastoupení i ve dvou ETC (ETC pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody a ETC pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky) a několika NRC (např. NRC pro hodnocení stavu životního prostředí, NRC pro komunikaci, NRC pro krajinný pokryv, NRC pro využití území a krajinné plánování atd.).

Národní kontaktní místa (NFP) odpovídají za koordinaci sítí národních referenčních center, čímž umožňují propojení odborníků z národních institucí a jiných orgánů, které se zabývají informacemi o životním prostředí.

Národní referenční centra (NRC) jsou složena z odborníků či institucí, kteří pravidelně shromažďují a dodávají údaje o životním prostředí na národní úrovni, nebo mají k dispozici příslušné vědomostní báze týkající se nejrůznějších environmentálních otázek, monitorování nebo modelování. 

Národní referenční centra jsou zakládána pro konkrétní oblasti životního prostředí, například kvalitu ovzduší, změnu klimatu, kvalitu řek, vznik odpadů, biologickou rozmanitost, energie a mnoho dalších.

Síť EIONET v ČR je v současné době složena z 24 NRC, které zaštiťuje 12 organizací, a z 6 ETC v 5 organizacích (viz obr.).

Síť EIONET v České republice

CZ_EIONET_v_CR_04.png

Zdroj: http://www1.cenia.cz/www/node/833

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP