2/2023

Siemens uvádí: Příběh stroje v pěti krocích

| autor: TZ Siemens1

Siemens uvádí: Příběh stroje v pěti krocích

Příběh stroje pro montáž chytrých telefonů

Filozofii ucelené správy životního cyklu produktů představí Siemens na montážním stroji pro chytré telefony. Tento stroj před nedávnem vznikl v Číně, a protože jej výrobce potřeboval uvést do provozu v extrémně krátké době, pomohlo mu s jeho konstrukcí a oživováním digitální dvojče, které mezitím paralelně vyvíjeli softwaroví odborníci ze společnosti Siemens v Německu.

Odzkoušení všech funkcí stroje a výrobního taktu linky nanečisto ve virtuální podobě společně s novými funkcemi prostředí TIA Portal ušetřilo více než 30 % času oproti standardnímu postupu. Výrobce stroje, firma Bozhon, tak mohl svou montážní buňku předat zákazníkovi dříve, než by to zvládla konkurence, a podpořit i jeho konkurenceschopnost v dodávání zbrusu nových mobilních telefonů na trh.

Komplexní přístup společnosti Siemens v oblasti automatizace a digitalizace přináší zákazníkům jednoznačné výhody. Neomezujeme se pouze na výrobce strojů, naše řešení má významné přínosy i pro uživatele výrobních zařízení. Všem může šetřit čas i náklady a pomáhá zavést flexibilnější výrobu,“ říká Jakub Vojanec, ředitel obchodního úseku Průmyslové automatizační systémy společnosti Siemens.

Výhody pro výrobce stroje

Digitální dvojče usnadňuje fázi návrhu stroje a šetří čas při jeho oživování.
Např. při navrhování stroje lze zjednodušit koordinaci práce mezi odborníky
na elektrickou a mechanickou konstrukci i mezi programátory a ušetřit čas inženýrům na straně zákazníka.

Virtuální zprovoznění pak umožňuje odzkoušet funkce stroje na jeho modelu nanečisto buď se skutečným PLC nebo s pomocí programu PLCSIM ADVANCED. Programátoři tak mohou pracovat na softwaru pro řízení stroje a jeho odzkoušení ještě dřív, než se reálný stroj vůbec začne stavět.

Podstatné úspory času a nákladů přinesou nové funkce v prostředí TIA Portal.
Díky integrovanému softwaru pro oživení různých kinematik a knihovnám pro řízení pohybu robotů přímo z PLC Simatic mohou programátoři postupovat rychleji, což přináší podstatné úspory nákladů na práci robotiků a dalších.

Platforma Teamcenter a její propojení s prostředím TIA Portal, podporuje spolupráci více lidí na návrhu a oživení stroje a potřebnou synchronizaci souvisejících dat. Zajistí například, že nikdo z celého týmu nepracuje s jinou verzí projektu či podkladů než ostatní.

Čím dál větší důraz je také kladen na flexibilní výrobu a customizaci produktů.
I pro tyto nové požadavky trhu má Siemens řešení, a to jak v podobě softwaru, tak
i konstrukce stroje. Na stroji pro montáž chytrého telefonu tak poprvé v ČR představí Siemens tzv. multicarrier systém, což je speciální chytrý dopravník, který umožňuje flexibilně upravovat výrobu v jejím průběhu.

Systém funguje na principu samostatných vozíčků, které se mohou pohybovat nezávisle na ostatních, a tudíž i vlastní rychlostí. Kromě vysoké flexibility přináší toto řešení i úsporu ekonomickou, protože se může snadno kombinovat s klasickým řešením dopravníků.

Výhody pro uživatele stroje

Předtím než stroj převezme jeho uživatel a začlení jej do svého výrobního systému, může díky vytvořenému digitálnímu dvojčeti jeho funkci předem a bez rizika ověřit nebo také optimalizovat. Podobným způsobem může uživatel stroje předem vyškolit i jeho obsluhu.

Prostřednictvím sběru provozních dat zařízení, jejich analýze a pokročilým nástrojům pro diagnostiku může dojít k podstatnému vylepšení servisních činností, snížení prostojů stroje a optimalizaci jeho fungování. Díky prostředí TIA Portal a cloudové platformě MindSphere uživatel vždy ví, co se se strojem děje a má možnost s předstihem reagovat na případné poruchy.

Uživatel stroje může docílit dalších úspor při samotném provozu stroje. Kromě použití vhodných prvků při konstrukci stroje (pohony s rekuperací elektrické energie apod.) je důležitým krokem také detailní monitoring spotřeby energie a médií.

Softwarový nástroj Energy Manager společnosti Siemens umožní včasnou detekci úniků či anomálií, stejně tak i výhodnější nákup energií a další optimalizace výrobní technologie. Výhodou je snadné a rychlé nasazení softwaru, které přinese široké možnosti zpracování a vyhodnocení naměřených dat.

  1. Návrh stroje a jeho optimalizace
  2. Virtuální začlenění do výrobního procesu díky digitálnímu dvojčeti
  3. Zprovoznění výroby
  4. Sběr dat, jejich analýza a diagnostika
  5. Vyhodnocení dat a optimalizace výrobního procesu

infografika.jpg

Komentáře

  1. Tak toto bylo opravdu zajímavé čtení. Nikdy mě nenapadlo zamyslet se nad tím, jaký je vůbec příběh takových strojů. Také se teď do své firmy chystám nějaké nové nakupovat. Konkrétně na zpracování plechů. Jen nevím jakého zvolit dodavatele. Asi nejsolidněji vypadá firma https://www.canmet.eu/ Nemá s nimi někdo náhodou zkušenost? Díky.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP