1/2024

Siemens na veletrhu VOD-KA představí digitalizaci vodárenství a čistírenství

| autor: Siemens ČR0

Siemens na veletrhu VOD-KA představí digitalizaci vodárenství a čistírenství

Chytrý model čerpací stanice

Hlavním exponátem, na kterém bude společnost Siemens v expozici č. 37 v hale 3 demonstrovat výhody sledování životního cyklu výrobku i výroby, je funkční model vodní čerpací stanice doplněný o digitální dvojče celého zařízení. Model představuje typickou konfiguraci zařízení pro čerpání pitné nebo odpadní vody a ukazuje, jak může digitalizace zjednodušit a zrychlit řadu procesů a optimalizovat provoz. 

Na modelu bude současně představeno komplexní portfolio hardwaru a softwaru Siemens pro vodárenství a čistírenství – především nové hardwarové koncepty a průmyslové moduly pro systém řízení procesů Simatic PCS 7.

Digitální dvojče šetří náklady

Hlavní roli v digitalizaci vodárenství hraje digitální dvojče závodu. Softwarová platforma COMOS umožňuje všem uživatelům přístup do průběžně aktualizované databáze a zajištuje konzistentní management dat. Díky propojení s nejnovější verzí 9.0 řídicího systému Simatic PCS 7 a nástrojem pro simulace Simit umožňuje virtuální fungování technologie závodu nebo zařízení. 

Toto řešení je velmi praktické například při školení obsluhy a také pro rychlejší a bezchybné uvedení zařízení do provozu. Expozice Siemens rovněž ukáže, jak dokáže cloudová platforma pro průmyslový internet věcí MindSphere proměnit provozní data ze sensorů a strojů na cenné informace, které zvýší efektivitu a uspoří čas i peníze.

Řešení pro kritickou infrastrukturu

Požadavky na vzdálený přístup k zařízením i celým závodům kladou vysoké nároky na zabezpečený přenos dat. Vodárenské soustavy a systémy jsou považovány za kritickou infrastrukturu a v tomto ohledu musí být chráněny před jakýmkoliv neautorizovaným přístupem. 

Siemens na veletrhu představí spolehlivé a bezpečné řešení pro vzdálenou správu, monitorování a komunikaci založené na technologii telecontrol, která ke své komunikaci využívá různá přenosová média – od veřejných až po privátní sítě.

Frekvenční měnič, který zkrotí živly

Představen bude také nový měnič Sinamics G120X určený speciálně pro ovládání motorů čerpajících vodu nebo ventilujících vzduch. Vyznačuje se jednoduchostí, spolehlivostí a mimořádnou účinností. 

Díky širokému rozpětí výkonu od 0,75 kW až do 630 kW dokáže tato typová řada zvládnout každou náročnou aplikaci. Navíc mohou měniče Sinamics G120X pracovat s libovolným motorem, i když nejvyšší účinnosti dosahují se synchronními reluktančními motory firmy Siemens. 

Exponát bude doplněn ukázkou aplikace Analyze MyDrive, která funguje na IoT platformě MindSphere a výrazně zvyšuje efektivitu a spolehlivost provozu strojních zařízení.

SIWA pro nejvyšší efektivitu provozu

Inteligentní řešení SIWA dokáže zefektivnit procesy a snížit náklady na provoz vodárenské infrastruktury. Moduly SIWA Leak a LeakControl pomáhají odhalit úniky ve vodovodech a sítích. Lze je nasadit na stávající řídicí systémy a získávat díky nim průběžné informace o stavu potrubí. 

Aplikace SIWA Optim a SIWA Leak slouží k optimalizaci provozu vodovodních sítí a zákazníkům přináší vyšší bezpečnost a stabilitu dodávky pitné vody při snížení spotřeby energie až o 15 %. 

SIWA Sewer pak dokáže za pomoci digitálního modelu sítě a s využitím umělé inteligence nejen simulovat, ale také optimalizovat provoz celých stokových sítí a snížit tak odlehčovací objemy.

Řešení pro každý provoz díky standardizaci

Předností automatizačních řešení Siemens, která budou na veletrhu představena, je jejich variabilita a škálovatelnost. Portfolio je určeno nejen pro velké a složité čistírny a úpravny vod nebo zařízení na odsolování vody, ale i pro řízení a optimalizaci provozu kompletní vodárenské infrastruktury. 

Vše je standardizované a podává přehledný obraz procesu, čímž pomáhá výrazně snížit náklady na projektování, provoz a údržbu zařízení po celou dobu životnosti. Předkonfigurovaná vzorová řešení PCS 7 a WinCC jsou určena speciálně pro vodohospodářství pokrývající elektrifikaci, automatizaci a pohonné systémy. 

Automatizační řešení pro optimalizaci provozu čerpadel reprezentují systémy Simatic S7-1200 a S7-1500 na bázi jednotného inženýrského prostředí TIA Portal a s využitím cloudu.

Procesní instrumentace pro přesná měření

Průmyslový vodní model řízený systémem Simatic PCS 7, který na výstavě VOD-KA Siemens představí, zároveň demonstruje širokou škálu řešení procesní instrumentace a její bezproblémovou integraci do řídicího systému. 

Nová jednotka Simatic CFU zvládne jednoduše nakonfigurovat a integrovat polní instrumentaci, čímž dokáže zkrátit uvedení do provozu ze 30 minut na pouhou jednu minutu. 

Významně tak ulehčuje rozšiřování a modernizaci provozu. Součástí řešení jsou ultrazvukové průtokoměry vhodné k přesnému měření nočních průtoků a také přesné průtokoměry Sitrans FST020 a Sitrans FSS200 pro pitnou i odpadní vodu.

Analytická řešení HACH

Součástí expozice Siemens bude i prezentace globálního partnera – společnosti HACH, která svými produkty ideálně doplňuje portfolio procesní instrumentace Siemens. Přístroje HACH zajišťují spolehlivou analýzu odpadních vod, pitné a průmyslové vody. 

Spolupráce mezi oběma firmami tak představuje ideální partnerství na celosvětové úrovni, neboť dohromady reprezentuje nejkomplexnější portfolio procesních a analytických přístrojů, jaké nemá na trhu obdoby.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP