1/2024

SFŽP rozšiřuje nabídku půjček v oblasti energetických úspor

| autor: SFŽP ČR0

SFŽP rozšiřuje nabídku půjček v oblasti energetických úspor

Půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR (Fond) je možné čerpat spolu s dotací OPŽP na energeticky úsporné renovace veřejných budov (výzva č. 3/2016 PU). 

Zcela nově se ale půjčka vztahuje i na projekty využívající metodu energy performance contracting (EPC). 

Realizací projektu řešeného metodou EPC se rozumí poskytnutí komplexních služeb v oblasti spotřeby energie, a to především efektivním hledáním na straně její úspory.

Tím ale novinky nekončí. Půjčku je možné nově poskytnout i na takzvané věcně způsobilé nadlimitní výdaje projektu, a to do výše rozdílu věcně způsobilých výdajů a limitů pro stanovení dotace, popřípadě i k pokrytí navýšených věcně způsobilých výdajů projektu po výběrovém řízení na dodavatele. Zároveň se prodloužil termín pro příjem žádostí až do konce roku 2019.

Výhodné půjčky i pro lepší nakládání s odpady

Výhodné půjčky nejsou ale záležitostí jen energetických úspor, čerpat je lze i na výstavbu a modernizaci zařízení na sběr, třídění a úpravu odpadů a zařízení na materiálové využití odpadů. Výzva č. 1/2016 PU je otevřena také pro soukromé žadatele, a to do konce roku 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Půjčku si už naopak není možné brát na vodohospodářské projekty typu výstaveb vodovodů, úpraven vod, kanalizací, čistíren odpadních vod ad. (výzva č. 2/2016 PU). Z důvodu vyčerpání alokace byl příjem žádostí o půjčku ukončen.

Aktualizované texty výzev

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP