2/2023

SFŽP aktualizoval nástroj Udržitelnost 2014+ týkající se hlavně životnosti potrubí

| autor: SOVAK ČR0

SFŽP aktualizoval nástroj Udržitelnost 2014+ týkající se hlavně životnosti potrubí

Jelikož změna délky životností u položek vodovodní a kanalizační potrubí má významný vliv na konečný výsledek vypočtený nástrojem Udržitelnost 2014+, mohou (ale nemusí) žadatelé, kteří již mají schválené předchozí verze nástroje Udržitelnost 2014+ ze strany SFŽP, tento nástroj vyplnit znovu (ovšem se stejnými vstupními daty jako v předchozí schválené verzi odsouhlasené příslušným projektovým manažerem), přičemž závazný výsledek bude pro žadatele aktualizován a bude muset být znovu schválen ze strany projektového manažera SFŽP, odboru provozování vodohospodářské infrastruktury.

V jiném případě je tato verze nástroje Udržitelnost 2014+ platná pro všechny žadatele, kteří teprve předkládají podklady ke kontrole výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. V případě nejasností se obraťte na svého projektového manažera Odboru provozování VH infrastruktury na SFŽP nebo na emailovou adresu udrzitelnost.vhi@sfzp.cz.

Provedené hlavní změny s dopadem na výpočet v nástroji Udržitelnost 2014+ (verze 1.3):

  1. Prodloužení doby životností u kanalizačního potrubí z 60 let na 75 let
  2. Prodloužení doby životnosti u vodovodního potrubí ze 40 let na 55 let
  3. List „Návrh PFO“ – doplnění součtového vzorce do ř. 26 a 27
  4. List „Makrodata“

    i. aktualizace makrodat, Inflace za rok 2016 = 0,7% a dále od r. 2017 výhled 2%
    ii. Inflace cen stavebních prací, r. 2016 dle Zprávy o inflaci ČNB č. IV ve výši 1%, a dále od r. 2017 výhled odpovídající výhledu inflace viz výše.

  5. Zvýraznění na Listu Výstupy pro SFŽP – ř. 36 až 39 – „Závazná min. kumulovaná výše zdrojů do VHI na konci 10 letého období udržitelnosti dle OPŽP“

Další informace:

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizace-nastroje-udrzitelnost-2014-na-verzi-1-3

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP