1/2024

Schválení závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení

| autor: Tisková zpráva MPO0

Schválení závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro velká spalovací zařízení (LCP angl. Large Combustion Plants) započala v roce 2011. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF LCP. Jejich platnost započne od data, kdy budou vydány rozhodnutím Evropské komise, zároveň od data schválení závěrů o BAT bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity.

Při hlasování nesouhlasily, s navrženými emisními limity pro spalování hnědého uhlí, tyto státy: DE, PL, CZ, BG, RO, HU, SK, FI (34,86 %). Ostatní státy souhlasily. Blokační menšina je 35 %. Závěry o BAT byly tedy schváleny. V České republice se schválené emisní limity budou týkat cca 120 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

Rozhodnutí o závěrech o BAT bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v úředních jazycích členských států Evropské unie. Odborný překlad závěrů o BAT bude zajištěn skrze příslušné Evropské technické pracovní skupiny (TWG angl. Technical Working Groups).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP