Reklama

22. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Schválení závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení

Dne 28. 4. 2017 na zasedání Výboru dle čl.75 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích byly schváleny závěry o nejlepších dostupných technikách (angl. BAT Conclusions) pro velká spalovací zařízení. Závěry o BAT jsou základním dokumentem pro povolování podle této směrnice a jsou závazné jak pro průmysl, kde jsou dané techniky použity, tak pro povolovací orgány.

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro velká spalovací zařízení (LCP angl. Large Combustion Plants) započala v roce 2011. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF LCP. Jejich platnost započne od data, kdy budou vydány rozhodnutím Evropské komise, zároveň od data schválení závěrů o BAT bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity.

Při hlasování nesouhlasily, s navrženými emisními limity pro spalování hnědého uhlí, tyto státy: DE, PL, CZ, BG, RO, HU, SK, FI (34,86 %). Ostatní státy souhlasily. Blokační menšina je 35 %. Závěry o BAT byly tedy schváleny. V České republice se schválené emisní limity budou týkat cca 120 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

Rozhodnutí o závěrech o BAT bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v úředních jazycích členských států Evropské unie. Odborný překlad závěrů o BAT bude zajištěn skrze příslušné Evropské technické pracovní skupiny (TWG angl. Technical Working Groups).

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372