1/2024

SCHP ČR: Nesouhlasíme s propojením obnovy průmyslu po pandemii s European Green Deal

| autor: redakce0

SCHP ČR: Nesouhlasíme s propojením obnovy průmyslu po pandemii s European Green Deal

V textu se uvádí, že v dnešní mírové době Evropa čelí daleko ničivějším důsledkům, které ekonomikou otřásají silněji, než během krize v roce 2008. Proto se ministři 11 zemí, 79 poslanců ze 17 členských států, 37 generálních ředitelů, 28 sdružení zastupujících 10 různých odvětví, odbory zastupující členy z 90 národních odborů a 10 odborů, 7 nevládních organizací a 6, zavázaly spolupracovat na rozvoji, podpoře a implementaci řešení, které naše ekonomiky připraví na budoucnost.

Jde tak o první celoevropskou výzvu, která mobilizuje zelené investiční balíčky za účelem vypracování plánů obnovy a transformace. Ty zakotvují boj proti změně klimatu a biologické rozmanitosti jako klíčový pilíř hospodářské strategie.

Její autoři sdílí přesvědčení, že k obnově ekonomiky může dojít pouze s masivními investicemi, které ochrání a vytvoří nová pracovní místa a podpoří všechny společnosti, regiony a odvětví, které byly postiženy „zastavením“ ekonomiky. Vytvořená aliance se zavázala k tomu, že přispěje k investičnímu rozhodování nezbytnému pro restart a revitalizaci ekonomiky.

Je zřejmé, že autory výzvy inspiroval „poválečný stav“, během kterého je „vše zbořeno a je to třeba postavit znovu“. Jenomže po útlumu, který způsobila současná pandemie koronaviru, vše stojí a funguje, možná jen méně zeleně. A právě na investice zdroje nejsou.

Z omezených zdrojů, které nám jsou teď dostupné, je nutné podpořit spotřebu/poptávku, aby došlo k nastartování ekonomiky, čímž by se vytvořily zdroje nové pro další rozvoj a investice. Podporua realizování „zelených investic“ je by bylo vhodné třeba odložit o 1 - 2 roky v kombinaci s přehodnocením některých cílů.

Svaz chemického průmyslu ČR zásadně nesouhlasí s iniciativou některých členských států a společností, podporovaných aliancí europoslanců a dalších subjektů, která chce propojit obnovu evropského průmyslu po koronavirové pandemii s realizací EGD (European Green Deal).

Zdroje, které máme k dispozici, je třeba v maximální možné míře využít na podporu obnovy standardního fungování průmyslu. Je nesmysl nutit společnosti, aby investovaly současné prostředky pouze na „zelenou“ obnovu, čili na realizaci EGD.

Je zřejmé, že různé země EU jsou zasaženy pandemií v různé míře. Proto je nezbytné odložit individuálně realizace EGD do doby, než se situace v průmyslu v jednotlivých zemích stabilizuje. Zároveň by EU měla přehodnotit cíle EGD a její dopady, rovněž odložit a přehodnotit ambiciózní cíle vycházející z platných předpisů EU upravujících oblast klimatických změn a energetiky do roku 2030, protože jejich stanovení vycházelo ze zcela odlišných výchozích ekonomických podmínek. EU se musí rovněž zasadit o globální plnění ambiciózních environmentálních cílů. Jejich plnění by nemělo zůstat jen na EU.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP