2/2023

Rybitví: Nejsme odpůrci spalování odpadů, ale...

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Komunální ekologie0

Rybitví: Nejsme odpůrci spalování odpadů, ale...

V současné době naše společnost pokračuje  v legislativních krocích směrujících k modernizaci a zprovoznění spalovny. Aktuálně AVE CZ usiluje o získání kladného stanoviska EIA. Autorizované studie přitom dokládají, že provozem spalovny nebude ohroženo životní prostředí a že provoz spalovny nebude znamenat ohrožení zdraví obyvatel,“ říká Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství.

Obnovení provozu spalovny vnímají okolní obce s pochybami. Na 9. 3. 2020 je svoláno Zastupitelstvo obce Srnojedy 3/2020, kde bude modernizace projednávána. „Obec Srnojedy je od samého začátku v roce 2006 proti spalovně v Rybitví.

Bohužel laxním přístupem hejtmana Netolického, kterému byla nabídnuta možnost odkupu spalovny za 8 mil., kterou nevyužil, přístupem statutárního města Pardubice, které mohlo odkoupit objekt za 35 mil, a nekoupilo, došlo k současné situaci,“ upozorňuje Pavel Králíček, starosta obce Srnojedy a doplňuje: „Nejsme odpůrci spalování jako takového, ale provozu zařízení v blízkosti obytné zóny a v lokalitě, která je dlouhodobě zatížena průmyslovou výrobou.“

Obdobně hodnotí projekt i Eva Šmeralová, starostka Rybitví: „Obec Rybitví vnímá projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů jako riziko ekologické a bezpečnostní. Navzdory nezpochybnitelné potřebě likvidování starých i nově vznikajících ekologických zátěží je současné umístění spalovny nevhodné. Zejména proto, že se nachází na návětrné straně aglomerace města Pardubice a má tak přímý vliv na zdraví a bezpečnost cca. 100000 osob.

Například v případě havárie, kdy by mohly být zplodiny hoření nebo výpary neseny větrem. Navíc stávající objekt spalovny bude muset být po 25 letech od výstavby významně přestavěn a rekonstruován a technologie spalovny prakticky celá vyměněna, tedy se de facto jedná o novostavbu.“

AVE CZ odpadové hospodářství poukazuje na potřebu řešit nakládání s nebezpečnými odpady. „V rámci České republiky je v provozu spalovna průmyslových odpadů téměř v každém kraji. Výjimku tvoří kromě Karlovarského kraje ještě kraj Pardubický a Královéhradecký, paradoxně kraje s vysokou koncentrací produkce nebezpečných odpadů, u nichž je nejvhodnějším způsobem odstranění jejich termické využití.

Umístění koncového zařízení co nejblíže zdrojům vhodného typu odpadu tak jednoznačně představuje nejekologičtější a nejbezpečnější způsob, jak se těchto odpadů zbavit,“ uvádí Pavla Ivácková k využití spalovny a vhodnosti lokality.

S tím však nesouhlasí ani obec Srnojedy, ani Rybitví. S lokalitou mají jiné plány. „Obec Rybitví by ráda, aby lokalita byla ekonomicky využita a nevznikl tam další brownfield,“ konstatuje Eva Šmeralová a připouští: „Možnosti obce, v situaci, kdy nejsme vlastníkem pozemků, jsou velmi omezené. Protože běžný nástroj, kterým obce regulují využívání území, tedy územní plán, naráží na odpor stávajícího vlastníka AVE CZ.“

Foto: upload.wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP