1/2024

Rozvoj spolupráce s Kanadou v oblasti kvality vod

| zdroj: Generální konzulát ČR v Torontu0

petra-bouchalova-qVl2OEcoTcs-unsplash
zdroj: unsplash.com

V týdnu od 10. června 2024 proběhla návštěva výzkumnic z České republiky v Kanadě se zaměřením na odpadní vodu, kvalitu vody a pitnou vodu. Projekt agendy 2030 byl realizován s podporou Ministerstva zahraničních věcí a cílil na prohloubení spolupráce v oblasti Cíle udržitelného rozvoje OSN číslo 6. Návštěva koordinovaná zastupitelskými úřady z Ottawy a Toronta zahrnula program v Montréalu a Winnipegu a jednání s McGill University a University of Manitoba.

Kanada jako země Velkých jezer, Arktidy a přístupu k Tichému i Atlantickému oceánu se tradičně věnuje výzkumu vody ve všech klíčových aspektech. Zároveň klade země zásadní důraz na udržitelnost, tedy i z pohledu managementu vody a monitoring kontaminantů, a podporu původních obyvatel, jejichž komunity se často potýkají s omezeným přístupem k čisté a pitné vodě. I proto patří Cíl udržitelného rozvoje číslo 6 zaměřený na dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi mezi priority, v Manitobě se přitom nachází hub tohoto cíle. S ohledem na rozsáhlou odbornost českých výzkumných organizací v oblastech výzkumu vody byl zorganizován projekt, který umožnil transfer zkušeností s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a návštěvu výzkumnic z obou institucí v Québecu a Manitobě.

Spolupráce v Montréalu se soustředila na Brace Center na McGill University, jedné z nejlépe hodnocených vysokých škol v Kanadě. Brace Center je mezifakultním centrem zaměřeným na výzkum výzev spojených se správou vody, čítá na 110 výzkumných projektů a financování ve výši 43 milionů kanadských dolarů. Zaměřuje se na změny klimatu, správu vodních zdrojů, zavlažování, čištění odpadních vod, vodu ve vztahu k lidskému zdraví, kvalitě životního prostředí a energetice.

Návštěva českých výzkumnic přinesla jejich přednášku zaměřenou na téma kvality vody, odpadní vody a toxicitu, která umožnila sdílet informace o českých výzkumných projektech a klíčových institucích, stejně jako hledat příležitosti pro další spolupráci. Přednáška se zaměřila na výzkum výskytu patogenů ve vodách, monitorování výskytu chorob v populaci (včetně montioringu COVID-19), antimikrobiální rezistence, uvolňování toxinů do vod a další širší související témata. Výzkumnice navštívily také místní laboratoře a jednaly s vybranými profesory a studenty.

České expertky dále navštívily provincii Manitoba, která patří k takzvaným prériím a téma vody je pro ni proto zcela zásadní. Program návštěvy byl zajištěn ze strany University of Manitoba, přední univerzity v oblasti výzkumu zemědělství, životního prostředí a vody, přičemž právě tato univerzita je designovaným SDG 6 Hubem v Severní Americe. Na univerzitě také aktuálně vzniká nové výzkumné centrum Water Institute, s nímž se v nadcházejících měsících naskytne příležitost další spolupráce.

V rámci návštěvy proběhla rovněž odborná přednáška českých výzkumnic a kulatý stůl s výzkumníky zaměřenými na výzkum oblastí SDG 6, proběhla také návštěva laboratoří mikrobiologie, inženýrství včetně výzkumu odpadních vod, a laboratoře potravinových technologií a kvality půdy. Česká delegace navštívila také čističku vody, která zajišťuje služby pro většinu hlavního města provincie, tedy zhruba 400 tisíc obyvatel Winnipegu, a kde probíhá také výzkum kvality a čištění odpadních vod realizovaný University of Manitoba.

V rámci návštěvy byly sdíleny oboustranně informace o výsledcích výzkumu a byly diskutovány příležitosti ke spolupráci, včetně mobility studentů a výzkumníků a možných společných výzkumných projektů. Významnou příležitost přináší zejména zapojení Kanady do programu Horizon Europe, díky čemuž bude možné vytvořit společné konsorcium pro projekt zaměřený na výzkum zaměřený na témata odpadních vod a lidského zdraví. Další zajímavostí může být také propojení manitobského výzkumu historie správy vody a přístupu ze strany původního obyvatelstva a komparace s historií ve Střední Evropě silné zejména v oblasti rybníkářství.

Zástupci Brace Center z McGill University prezentace a setkání s českými výzkumnicemi rovněž  ocenili a především v oblasti environmentální biotechnologie a nakládání s odpadními vodami vidí velký potenciál pro budoucí spolupráci s českými výzkumníky. V této souvislosti se diskutovalo možné využití některých národních programů spravovaných federální grantovou agenturou NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) v rámci Alliance Grants, které podporují spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi kanadskými univerzitními výzkumníky a jejich zahraničními kolegy.

Na projekt navážou Generální konzulát ČR v Torontu a Velvyslanectví ČR v Ottawě širší spoluprací s českými institucemi zaměřenými na výzkum vody, přípravou možné návštěvy kanadských odborníků v Česku a rozšiřováním příležitostí pro uplatnění řešení českých firem v oblasti managementu vody v Kanadě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA