Reklama

1. 9. 2018  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, Sdružení EPS ČR

Rozšířená zodpovědnost výrobců a zpracovatelů polystyrenových hmot

Týden před vyhlášením „Strategie EU k cirkulární ekonomii plastů“, konkrétně 11.1.2018 podepsali v Bruselu čtyři signatáři dokument „Plastics 2030: Plastics Europa´s Voluntary Commitment to increasing circularity and ressource efficienty“. Společným úkolem partnerů je prevence a způsob využití plastových odpadů pro zlepšení životního prostředí.

Signatáři dobrovolného závazku jsou kromě Asociace výrobců primárních plastů – Plastics Europe tři platformy:

  • Platforma pro cirkulární ekonomiku polyolefinů, zejména polyetylenu a polypropylenu- PCEP
  • Platforma Styrenics Circular Solutions –SCS – pro standardní, houževnatý a zpěňovatelný polystyren
  • Platforma Vinyl Circular Solutions – VCS – pro obaly z PVC – navazuje na dobrovolnou inicitativu ze začátku století VinylPlus (www.vinylplaus.eu), informace v Průmyslové ekologii z 14.6.2018.

V rámci prevence vzniku plastových odpadů je připomenut již probíhající projekt „Operation Clean Sweep“ – prevence úniku plastových granulí z výroby, distribuce a zpracování plastů. Další aktivity jsou směrovány k nulovému skládkování plastových odpadů za všech aplikačních segmentů, k čemuž by měly přispět inovace ve sběru, třídění a recyklaci plastů po skončení jejich aplikační životnosti.

Cílem je je slpnit tyto ukazatele:

  • do roku 2030 zajistit recyklaci a znovuužití 60% plastových odpadů z obalových aplikací.
  • do roku 2040 totéž ze všech plastových odpadů z obalů.

V dalším období se chtějí zaměřit na :

Spolupráci při vývoji alternativních surovin pro výrobu plastů, aplikaci ekodesinu, mechanických a chemických recyklacích, stanovení indikátorů efektivnosti recyklačních procesů, standardizaci kvality regranulátů. Plastics Europe přislíbil tříletou periodicitu při inovacích LCA a sedmdesáti existujících environmentálních prohlášeních o vyráběných plastech /EPD/ a možnost jejich bezplatného využití pro následné plastové výrobky.

Pokračovat budou i aktivity při snižování výskytu plastů v mořích – spolupráce v rámci Global Plastics Alliance a World Plastics Council. Od roku 2019 budou v roční periodicitě zveřejňovat výsledky vyhlášených aktivit. 

Mezi standardními, též nazývanými komoditními plasty, zaujímají z hlediska spotřeby polystyreny 5.místo – viz obrázek. V roce 2017 se jednalo o 19,7 mil. tun, z toho EPS představuje 7,1 mil. tun.

Ze 165-ti stánkové zpávy OECD : „Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Pospects an Policy Respondses“, která byla prezentována ve dnech 29-31.5.2018 v Kodani na Global forum on Environment: Sustainable Plastic Design, vyplývá, že globálně se ročně vytřídí pro recyklaci pouze 15% plastových odpadů. 

Stupeň recyklace výrazně variuje napříč světadíly a zeměmi, ale i plastovými komoditami. V Evropě skončí každoročně v odpadech 54% spotřebovaných plastů v daném roce.

PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)  Conversio Market Strategy GmbH.jpg

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372