Časopis

Rok 2038 je pro útlum uhlí zvládnutelný, říká průmysl

| zdroj: SP ČR0

air-pollution-1845242_640.jpg
zdroj: Pixabay

Založení Uhelné komise a její statut byly schváleny vládou ČR usnesením č. 565 v červenci 2019. Uhelná komise je dle schváleného statutu kvalifikována jako poradní orgán vlády ČR. Hlavním cílem komise je poskytnout vládě ČR objektivní a v maximální možné míře konsensuální výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů.

Ze strany Uhelné komise byl jako realistický rok útlumu uhlí z hlediska technického, bezpečnostního, ekonomického i z hlediska dopadu na produkci emisí schválen rok 2038 včetně navazujících podmínek. Za zásadní kritérium výběru roku 2038 bylo zvoleno kritérium nákladů na úsporu emisí CO2.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje usnesení Uhelné komise přijaté velkou většinou jejích členů a nemá k průběžným výstupům a doporučením připomínek. S ohledem na předložené analýzy a nákladovou efektivitu jednotlivých variant SP ČR považuje Uhelnou komisí doporučený rok 2038 za zvládnutelný rok útlumu využití uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla v ČR. Jakékoliv dřívější varianty byly odmítnuty na plénu Uhelné komise.

K dosažení roku 2038 je nutné splnit podmínky uvedené ve schváleném doporučení Uhelné komise, kterými jsou zejména včasná náhrada utlumovaných uhelných zdrojů jinými výrobními zdroji, zajištění energetické bezpečnosti ČR, dostavba nových jaderných zdrojů, která musí být realizována v připravovaném rozsahu a v rámci stávajícího harmonogramu.

Další podmínkou je úspěšná a včasná transformace teplárenství umožňující kontrolovaný odchod od využití uhlí při výrobě tepla. SP ČR doporučuje vládě soustředit veškeré úsilí na zajištění těchto podmínek, které umožní útlum využití uhlí v roce 2038. SP ČR odmítá jakékoli změny v předloženém návrhu usnesení vlády ČR, neboť nebyly schváleny plénem Uhelné komise.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon