1/2024

RoHS: Vyhlášení dalších dvou novel nařízení vlády ve Sbírce zákonů

| zdroj: MPO0

Elektrický drát
zdroj: Pixabay

V tomto roce byly vyhlášeny další dvě novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jde o nařízení vlády č. 121/2020 Sb. a o nařízení vlády č. 344/2020 Sb. Tyto předpisy přináší výjimky ze zákazu používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), olova, šestimocného chromu a kadmia, a to v důsledku transpozice směrnic EU.

  1. Nařízení vlády č. 121/2020 Sb.

Transponuje:

1/ směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech, a

2/ směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech.

Účinnost nařízení vlády: od 1. května 2020.

Výjimka používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech, tak i výjimka pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech je časově omezená (do 21. 7. 2024) a v obou případech se týká tzv. zbytkové kategorie elektrozařízení, tj. jiných elektrozařízení, která nespadají do žádných kategorií elektrozařízení vyjmenovaných v § 2 odst. 2 písm. a) až i) nařízení vlády č. 481/2012 Sb. v platném znění.

  1. Nařízení vlády č. 344/2020 Sb.

Transponuje:

1/ směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/366 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu používaném v některých diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro pro rozbor krve a jiných tělních tekutin a tělních plynů;

2/ směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/360 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k některým měřením vodivosti;

3/ směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/361 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli;

4/ směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/365 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech;

5/ směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/364 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření.

Účinnost nařízení vlády je kombinovaná. Výjimka týkající se použití kadmia ve snímačích odolných vůči záření určených pro videokamery se středovým rozlišením vyšším než 450 televizních řádků, které se používají v prostředích s ionizujícím zářením přesahujícím 100 Gy/h a celkovou dávkou vyšší než 100 kGy vstupuje v účinnost dnem 1. září 2020; ostatní výjimky vstupují v účinnost až dnem 1. dubna 2021.

Všechny nově zavedené výjimky jsou časově omezené a vztahují se na vybrané kategorie elektrozařízení (jejich seznam je uveden v § 2 odst. 2 písm. a) až j) nařízení vlády č. 481/2012 Sb. v platném znění).

Úplné platné znění nařízení vlády

Pro přehlednost nabízíme dotčeným hospodářským subjektům úplné platné znění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve kterém jsou vyznačeny změny vyvolané posledními dvěma novelami č. 121/2020 Sb. a č. 344/2020 Sb. včetně účinnosti těchto změn (viz str. 11).

Upozorňujeme však, že jde jen o pracovní text a za závazné jsou nadále pokládány znění vyhlášená ve Sbírce zákonů.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA