RoHS: 22. červenec 2017 je dnem rozšíření působnosti o průmyslové monitorovací a řídící přístroje

| autor: MPO0

RoHS: 22. červenec 2017 je dnem rozšíření působnosti o průmyslové monitorovací a řídící přístroje

Upozorňujeme: pro na trh uváděné průmyslové monitorovací a řídící přístroje, které jsou elektrickým nebo elektronickým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., začíná s účinností od 22. července 2017 platit, že nesmí obsahovat nebezpečné látky – olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE) v nadlimitních hmotnostních koncentracích.

Jde o zařízení, která jsou výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití. Zákaz obsahu uvedených látek se týká také jejich obsahu v kabelech a náhradních dílech pro jejich opravy nebo opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity.

Nařízení vlády však obsahuje řadu výjimek ze zákazu použití některých nebezpečných látek (konkrétně se této produktové podskupiny týká příloha č. 3). Současný rozsah všech výjimek obsahuje platné znění nařízení vlády.

(Pokud jde o látky DEHP, BBP, DBP a DIBP v průmyslových monitorovacích a řídících přístrojích, začnou být omezovány až od 22. července 2021.)

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK