1/2023

Riziko nedočerpaných prostředků z fondů EU se blíží nule

| zdroj: MMR0

mufid-majnun-LVcjYwuHQlg-unsplash
zdroj: unsplash.com

Za prvních osm měsíců letošního roku Česká republika výrazně snížila možné nedočerpání finančních prostředků z původních pěti na jednu miliardu korun. To představuje necelé 0,2 % z částky, kterou měla ČR v právě končícím období k dispozici. Úsilí ocenila i Evropská komise na dnešním výročním jednání jejich zástupců, Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj a řídicích orgánů programů financovaných z fondů EU.

„S radostí jsme Evropské komisi prezentovali výrazné snížení rizika, že by Česká republika nevyužila celých 650 miliard korun vyjednaných pro období 2014–2020,“ uvedl významný krok Stanislav Schneidr, vrchní ředitel sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu a k tomu doplnil: „S Evropskou komisí jsme také probrali další nástroje pro eliminaci rizika nedočerpání, které můžeme použít. A s potěšením mohu říci, že komise ocenila naše úsilí v koordinaci a řízení možných rizik čerpání fondů EU, tak i práci kolegů z ministerstev spravující jednotlivé programy.“

Čerpání evropských fondů v rámci období2014–2020 se blíží k závěru, podle pravidla n+3 musí být poslední projekty dokončeny do konce roku 2023. K poslednímu srpnu bylo příjemcům zatím proplaceno 93 % celkové vyčleněné částky, tedy 607 miliard korun. Nejvyšší procento z celkového finančního objemu bylo vyplaceno v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Kromě čísel prezentovalo ministerstvo i hlavní závěry z největší doposud realizované evaluace vyhodnocující přínosy evropských fondů v České republice.

Zástupci Národního orgánu pro koordinaci MMR ČR na jednání rovněž informovali EK o stavu čerpání v novém programovém období2021–2027, ve kterém máme v porovnání se stejným bodem minulé programové sedmiletky lepší startovací pozici, a totiž ve vyšším objemu schválených právních aktů (k 31. 8. 2023 to bylo 10 505 schválených právních aktů v hodnotě 79,8 mld. Kč, což představuje 15,8 % celkově vyhrazených prostředků) i prostředků proplacených příjemcům (16,7 mld. Kč, tedy 3,3 % z celkové nabízené částky). V rámci vyhlášených výzev už byly zaregistrovány žádosti o podporu ve výši 259 miliard korun, což činí 51 % celkové vyčleněné částky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS