Reklama

31. 7. 2020  |  Aktuality  |  Zdroj: MZe

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha

Zápis z veřejného projednání návrhu „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA), které se konalo dne 23. července 2020 v budově Ministerstva zemědělství.

Základní informace o koncepci:

Koncepce je předkládána na základě usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a je plněním úkolu C3 uvedeného usnesení vlády.

Celorepubliková koncepce zaměřená na řešení problematiky sucha - aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR - SUCHO) - obsahuje návrh konkrétních technických opatření realizovaných ve stávajících vodárenských soustavách a návrhy na jejich další rozšíření a propojení.

Účel veřejného projednání:

Veřejné projednání návrhu koncepce a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se koná podle § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s cílem seznámit veřejnost s obsahem návrhu koncepce a jeho vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Zdroje informací o dokumentu:

Návrh Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha a dokument Vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví naleznete zde.

Zápis z průběhu veřejného projednání je dostupný zde.

Foto: wikimedia.org

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372