Studie EN

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha

| zdroj: MZe0

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soust

Základní informace o koncepci:

Koncepce je předkládána na základě usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a je plněním úkolu C3 uvedeného usnesení vlády.

Celorepubliková koncepce zaměřená na řešení problematiky sucha - aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR - SUCHO) - obsahuje návrh konkrétních technických opatření realizovaných ve stávajících vodárenských soustavách a návrhy na jejich další rozšíření a propojení.

Účel veřejného projednání:

Veřejné projednání návrhu koncepce a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se koná podle § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s cílem seznámit veřejnost s obsahem návrhu koncepce a jeho vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Zdroje informací o dokumentu:

Návrh Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha a dokument Vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví naleznete zde.

Zápis z průběhu veřejného projednání je dostupný zde.

Foto: wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy