1/2024

REMA výrazně překonala státem stanovené limity. Je nejrychleji rostoucí český kolektivní systém

| autor: Tisková zpráva REMA0

REMA výrazně překonala státem stanovené limity. Je nejrychleji rostoucí český kolektivní systém

V uplynulém roce také vzrostl počet sběrných míst o 7 procent. Odevzdat staré spotřebiče či baterie k recyklaci či odbornému zpracování mohou lidé v současnosti na více než 17 tisíci místech po celé republice.

Přísná pravidla Evropské unie na sběr starých elektrozařízení se daří České republice velmi úspěšně dodržovat. REMA Systém dokonce v loňské roce překonal požadavky na zpětný odběr elektrospotřebičů o dvacet procent, dosáhl míry sběru ve výši 59,5 %.

„Díky spolupráci se všemi našimi partnery a vzhledem k naší aktivní práci v terénu se nám společně podařilo dosáhnout výsledků, které REMA Systém staví do role nejrychleji rostoucího kolektivního systému v České republice, což považujeme za významný úspěch,“ uvedl ředitel skupiny REMA David Vandrovec.

Jsme rádi, že teoretické diskuse vedené ze stran laické a odborné veřejnosti, ale i ze strany státních orgánů, o fungování kolektivních systémů a způsobu zpětného odběru mají nyní jasné číselné vyjádření,“ dodal Vandrovec.

Za úspěchy stojí zejména efektivní a stabilní síť sběrných míst, na jejichž budování se REMA podílí. Jen za uplynulý rok narost jejich počet o sedm procent. V současnosti tak mají lidé možnost odevzdávat nepotřebné a nefunkční zařízení či staré baterie na více než 17 tisících místech. Kromě prodejců elektroniky a sběrných dvorů jsou do sběru zapojené i úřady, školy a pracoviště.

Ekologičtější chování občanů v České republice podporujeme například projekty Zelená obec, Zelená škola a Zelená firma. Všechny zelené subjekty mají od nás zajištěn bezplatný svoz a ekologickou likvidaci nepotřebných spotřebičů, přenosných baterií a tonerů,“ dodal Vandrovec.

Zájem o zelené projekty ze strany škol a firem dokazují statistiky skupiny REMA. Podle nich v loňském roce vzrostl počet Zelených škol o 4 procenta a Zelených firem dokonce o 11 procent.

O recyklaci má zájem i stále více jednotlivců. Zejména proto, že vzniká řada projektů, které si kladou za cíl ekologické chování lidem co nejvíce přiblížit a usnadnit. K projektu Buď líný, která zajišťuje zdarma svoz vysloužilých spotřebičů z domácností, vloni přibyla i služba re:Balík. Díky ní mohou zájemci snadno recyklovat o drobná elektrozařízení a baterie.

Přestože se v České republice daří recyklovat čím dál více vysloužilých výrobků, jejich efektivní sběr není podle expertů zajištěn dostatečně. Od roku 2005 se v Česku sice stále budují sběrné sítě, jejich podoba však novým trendům neodpovídá.

„Česká legislativa je v tomto směru zakonzervovaná. Nutí mnoho subjektů budovat neefektivní duplicitní systémy, přitom v kontextu nových trendů je důležitější vytvářet efektivní a smysluplné metody sběru elektrozařízení či baterií s maximálně efektivním využitím finančních zdrojů,“ popisuje David Vandrovec ze skupiny REMA.


O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. 

Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.

REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů.

REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery.

Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ