1/2024

REMA AOS chystá nový systém pro sběr a recyklaci odpadů z obalů

| autor: Tisková zpráva REMA AOS0

REMA AOS chystá nový systém pro sběr a recyklaci odpadů z obalů

Základním atributem nového systému je intuitivnost, přívětivost, maximální průhlednost a férovost všech činností pro zapojené subjekty.

Fungování obalové společnosti je podepřeno přívětivým informačním portálem, který si mohou obce i jednotlivci aktuálně vyzkoušet nanečisto. Po udělení autorizace Ministerstvem životního prostředí ČR pak bude moci systém oficiálně zahájit svoji činnost.

Informační portál je maximálně jednoduchý, protože administrativní činnost AOS prostě jednoduchá je. I přesto ale naplňuje veškeré požadavky zákona o obalech včetně poskytování všech potřebných informací.

Portál je plně funkční a do udělení autorizace poběží v ověřovacím provozu. Po jejím udělení se systém jednoduše přepne do provozního režimu a začne plně podporovat běžné činnosti nového systému pro sběr a recyklaci odpadů z obalů," uvedl člen představenstva REMA AOS, a.s. David Vandrovec.

Ti, kteří chtějí zjistit, jak bude spolupráce s novou společností vypadat, si mohou vše vyzkoušet již nyní. Mohou například zadat údaje za určité období loňského roku a během krátké chvíle zjistí, kolik budou nové obalové společnosti fakturovat. REMA AOS předpokládá, že ve většině případů bude tvořit smlouvy online.

„Pouze v případech, kdy by smluvní vztah vyžadoval složitější řešení, dojde k osobnímu jednání. Nicméně v případě potřeby jsme připraveni se setkat s každým naším partnerem," upozornil David Vandrovec.

Cílem REMA AOS je nabídnout v České republice alternativu nového pojetí obalové problematiky a podpořit další růst zpětného odběru. Nový systém má jasně nastavená pravidla financování.

Zajištěna je rovněž vzájemná symbióza kolektivního zpětného sběru obalů, elektrozařízení, přenosných baterií, akumulátorů a solárních panelů, kterou REMA zajišťuje v jiných systémech. Svou činnost bude moci REMA AOS oficiálně zahájit ihned po udělení autorizace Ministerstvem životního prostředí ČR. O tu REMA AOS zažádala v dubnu loňského roku.

Podle dostupných informací třídí odpad už 72 procent obyvatel České republiky. Od roku 2000 se zečtyřnásobilo množství vytříděného odpadu. Česká republika je nadprůměrná v rámci Evropské unie v třídění a recyklaci plastových obalů. V zemi zatím funguje pouze jeden systém zpětného odběru, který provozuje společnost EKO-KOM. Právě jeho alternativou se má REMA AOS stát.

Odkaz na informační portál nového systému pro sběr a recyklaci odpadů z obalů: https://vykazy.remaaos.cz


O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery, REMA PV Systém

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů.

REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery.

Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling