2/2023

Rekultivace zbytkových jam po ukončení těžby uhlí v povodí Ohře

| zdroj: Povodí Ohře0

Rekultivace zbytkových jam po ukončení těžby uhlí v povodí Ohře

Způsob rekultivací je nastaven na hydrickou rekultivaci, tedy na zatápění vytěženého území vodou. Pro trvalé udržení hladiny vody v řadě takto vzniklých jezer je nutné prověřit a zajistit řešení případného nedostatku nebo přebytku vody a možnosti propojení jednotlivých jezer. Tento proces včetně zahrnutí již zatopených lomů jsme nyní započali na základě usnesení vlády č. 421 ze dne 17. 6. 2019.

Řešení vhodné bilance vody v jezerech je podobné běžným vodohospodářským řešením, která známe z přehradních nádrží. Odlišnost je ale zejména v tom, že při své velikosti jezera neleží na velkých vodních tocích, jsou zde omezené možnosti odtoku vody v mnohdy zahloubeném území a dna jezer tvoří bývalé lomy.

Významnou složkou, která do řešení vodní bilance vstupuje, je i výpar z vodní hladiny. Z technického pohledu se musí řešit možnosti vsaku vody do podloží a možnosti rozpouštění látek z vytěženého uhelného ložiska.

„Celkové vodohospodářské řešení vzniklých jezer či jejich propojení obohatíme i o předpokládaný dopad klimatické změny, budeme klást důraz na trvale udržitelné řešení hydrických rekultivací zbytkových jam bez potřeby čerpání vody a v případě možnosti propojení jednotlivých jezer budeme upřednostňovat gravitační varianty bez nutnosti přečerpávání vody z jednoho jezera do druhého,“ říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Zpracovali jsme návrh rozsahu potřebných prací a se zapracovanými připomínkami státního podniku Palivový kombinát Ústí jsme komplexní materiál předložili vhodnému zhotoviteli zmíněných úkolů. Termíny dokončení jsou dané, část úkolu bude dokončen v červnu 2020 a celý úkol pak v prosinci 2020.

Ještě je potřeba zabývat se ochranou části nevytěžených ložisek uhlí a návrhu technicky nejefektivnějšího způsobu budoucího provozování a správy vzniklých jezer. Tento úkol ale spadá již do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Vlastní zajištění provede státní podnik Palivový kombinát Ústí. Termíny k plnění jsou část úkolu v březnu 2021 a celek v červnu 2021.

„Úkoly dané Povodí Ohře i Palivovému kombinátu Ústí spolu projednáváme a postupně diskutujeme připravované kroky,“ dodal Svejkovský.

Foto: Povodí Ohře

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP