1/2024

Rekonstrukce vranovské hráze je u konce

| autor: Povodí Moravy0

Rekonstrukce vranovské hráze je u konce

Práce probíhaly bez komplikací a podle pečlivě naplánovaného harmonogramu, který se podařilo dodržet. Práce započaly na podzim 2016.

V pátek 29. 3. byly oficiálně dokončeny stavební práce na hrázi vodní nádrže Vranov. Po převzetí díla tak již můžeme požádat o souhlas s užíváním stavby. Kolaudační řízení bude probíhat v průběhu měsíce dubna a po jeho skončení bude hráz opět zpřístupněna pro pěší a cyklisty,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Samotnou rekonstrukci koruny hráze VD Vranov naplánovalo Povodí Moravy, s. p. tak, aby zasáhla pouze dvě letní rekreační sezóny, a to sezónu 2017 a 2018. Po celou dobu rekonstrukce byla hráz zcela uzavřena a náhradní dopravu pro turisty a návštěvníky přehrady zajišťoval přívoz.

Stavební zásahy do hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů. Stavební úpravy spočívaly v kompletní rekonstrukci koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze.

Opravou prošly betonové plochy pod jeřábovou dráhou i osvětlení na koruně. V průběhu prací došlo také k odstranění a zpětnému položení vozovky včetně izolací. Koruna hráze získala nové osvětlovací stožáry a nové zábradlí. Náklady na rekonstrukci hráze dosáhly 58 milionů korun.

Vodní nádrž Vranov patří k hlavním vodním dílům v naší správě. Jeho hlavním účelem je zajišťování pitné vody pro část Vysočiny a je zdrojem vody i pro níže ležící vodárenskou nádrž Znojmo. Vedle toho tato víceúčelová nádrž plní funkci protipovodňovou, rekreační i energetickou.

Stále většího významu nabývá nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků pod nádrží, zejména s ohledem na níže ležící Národní park Podyjí. V loňském roce se na stavu hladiny v nádrži výrazně podepsalo loňské sucho. V průběhu celého léta jsme dostali řadu dotazů, zda nízká hladiny souvisí pouze s probíhající rekonstrukcí.

Hladina ovšem byla tak nízko kvůli dlouhotrvajícímu suchu. V současné době se již díky bohatým zásobám vody ve sněhu podařilo zásobní prostor nádrže naplnit,“ vysvětluje ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy, s. p.

Vodní nádrž Vranov v loňském roce nejen zásobila úpravnu vody ve Štítarech, ale celou sezónu zajišťovala nadlepšený průtok v Dyji k zajištění ekologického stavu, vodárenských odběrů ve Znojmě i odběrů vody pro závlahy. Bez zásob vody z Vranova by nebylo možno zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou a zajistit příznivé podmínky v povodí pod nádrží.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ