1/2024

Regulace vody je nutná. Ale jak?

| autor: Pavel Mohrmann0

Regulace vody je nutná. Ale jak?

Velmi zarputile se před těmi pár lety polemizovalo nad tím, jak naše vodní hospodářství regulovat. Rozhodlo se, že nějaký regulátor určitě v budoucnosti bude. Do té doby vznikne jako dočasný sjednocující prvek regulace Výbor pro koordinaci regulace v oboru vodovodů a kanalizací.

Výbor nenese odpovědnost za svá doporučení. Ostatně doporučení není rozhodnutí, není tedy vůbec nutné, aby za doporučení někdo nesl nějakou odpovědnost. Přes tento neodiskutovatelný fakt, jsou procesy v našem vodním hospodářství nastaveny tak, že tato doporučení jsou celkem velmi rychle implementována do praxe.

Výbor je postaven z vybraných úředníků příslušných ministerstev, ERU, Hospodářské komory, Svazu měst a obcí, odbory a dalších institucí. Zda je personální vybavení Výboru dostatečné je otázka. Zevrubný pohled napovídá, že chybí zkušení a erudovaní odborníci z praxe. A zde je na místě podotknout, že některá doporučení jsou právě absencí praxe významně poznamenána.

%pst%

Za implementaci pak nesou odpovědnost jednotlivé rezorty. Nejčastěji Ministerstvo zemědělství a financí. Ta v průběhu fungování Výboru implementovala do legislativy některá zásadní doporučení, jako například změny ve způsobu výpočtu přiměřeného zisku nebo výkladová zpřesnění pro některé kalkulační položky.

Bohužel jeden z klíčových úkolů zatím nebyl naplněn ani vzdáleně, jedná se o představení způsobu srovnávání vodárenských společností s cílem zefektivnit jejich fungování tzv. benchmarking.

Pokud se v regulaci kamsi posouváme, je dobré vědět kam. Je to posun správným směrem? Můžeme toto predikovat? Kdokoliv může zpochybnit, zda směr posunu je správný, protože žádné doporučení Výboru nedoprovází analýza dopadů. Studie, která by odhalila budoucí působení tohoto doporučení v praxi.

Logické kroky totiž nemusí být vždy ty správné a mohou vyvolat skryté dopady, o kterých ve chvíli implementace onoho kroku, nemáme ani tušení. Byť je doporučení implementováno v dobré víře.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA