Reklama

14. 3. 2017  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Regulace vody je nutná. Ale jak?

Když se před pár lety změnila regulace vodního hospodářství, přesněji struktura kalkulace vodného a stočného, mnoho odborníků to za šťastné rozhodně nepovažovalo. A stále nepovažuje.

Velmi zarputile se před těmi pár lety polemizovalo nad tím, jak naše vodní hospodářství regulovat. Rozhodlo se, že nějaký regulátor určitě v budoucnosti bude. Do té doby vznikne jako dočasný sjednocující prvek regulace Výbor pro koordinaci regulace v oboru vodovodů a kanalizací.

Výbor nenese odpovědnost za svá doporučení. Ostatně doporučení není rozhodnutí, není tedy vůbec nutné, aby za doporučení někdo nesl nějakou odpovědnost. Přes tento neodiskutovatelný fakt, jsou procesy v našem vodním hospodářství nastaveny tak, že tato doporučení jsou celkem velmi rychle implementována do praxe.

Výbor je postaven z vybraných úředníků příslušných ministerstev, ERU, Hospodářské komory, Svazu měst a obcí, odbory a dalších institucí. Zda je personální vybavení Výboru dostatečné je otázka. Zevrubný pohled napovídá, že chybí zkušení a erudovaní odborníci z praxe. A zde je na místě podotknout, že některá doporučení jsou právě absencí praxe významně poznamenána.

%pst%

Za implementaci pak nesou odpovědnost jednotlivé rezorty. Nejčastěji Ministerstvo zemědělství a financí. Ta v průběhu fungování Výboru implementovala do legislativy některá zásadní doporučení, jako například změny ve způsobu výpočtu přiměřeného zisku nebo výkladová zpřesnění pro některé kalkulační položky.

Bohužel jeden z klíčových úkolů zatím nebyl naplněn ani vzdáleně, jedná se o představení způsobu srovnávání vodárenských společností s cílem zefektivnit jejich fungování tzv. benchmarking.

Pokud se v regulaci kamsi posouváme, je dobré vědět kam. Je to posun správným směrem? Můžeme toto predikovat? Kdokoliv může zpochybnit, zda směr posunu je správný, protože žádné doporučení Výboru nedoprovází analýza dopadů. Studie, která by odhalila budoucí působení tohoto doporučení v praxi.

Logické kroky totiž nemusí být vždy ty správné a mohou vyvolat skryté dopady, o kterých ve chvíli implementace onoho kroku, nemáme ani tušení. Byť je doporučení implementováno v dobré víře.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372