Reklama

29. 9. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Ekotox

Registrace v oblasti MSP: Buďte připraveni prokázat velikost vaší společnosti

Malé a střední podniky (MSP), které registrují své látky v rámci nařízení REACH, využívají snížený registrační poplatek. Musí však na základě žádosti agentury ECHA prokázat, že spadají do kategorie malých a středních podniků.

Podle nařízení REACH a CLP mají malé a střední podniky prospěch z výrazného snížení poplatků a to až do výše 95%. Musí si nárokovat toto snížení poplatků při předkládání dokumentace prostřednictvím systému REACH-IT, a následně jim budou fakturovány snížené poplatky za jejich kategorii velikostí MSP.

Aby bylo zajištěno rovné a spravedlivé zacházení se všemi žadateli o registraci, ECHA musí ověřit oprávněnost na toto snížení poplatků (ověření MSP). V současnosti ECHA kontroluje velikost registrujících MSP, kteří předložili své dokumentace v letech 2013 - 2015.

Při ověřování týkajícím se zaplacených poplatků požádá ECHA doklady od společností, které prokazují svou deklarovanou velikost jako MSP. ECHA zasílá tyto žádosti pouze prostřednictvím nástroje pro předkládání dokumentů a komunikačního nástroje REACH-IT a stanoví lhůtu, v níž musí být dokumenty doručeny.

Je důležité, aby společnosti pravidelně kontrolovaly své účty v rámci systému REACH-IT, aby odlsedovaly všechny zprávy a úkoly od agentury ECHA, aktualizovaly své kontaktní údaje a reagovaly na požadavky ECHA.

Pokud žadatel o registraci neposkytne požadované dokumenty do termínu stanoveného agenturou ECHA, snížení poplatku se považuje za neoprávněné. ECHA pak vyfakturuje společnosti rozdíl mezi již zaplaceným poplatkem MSP a poplatkům pro velký podnik. Kromě toho společnost musí zaplatit administrativní poplatek.

A nakonec, od června 2016 musí žadatel MSP nahrát písemné důkazy podporující jejich oprávnění na snížení poplatků v REACH-IT předtím, než podají své registrace. V případě předchozích žadatelů o registraci v MSP důkaz požaduje ECHA v čase ověřování.

Pozadí rozhodnutí: výsledky předchozích ověření

Z prověrek z minulých let vyplývá, že vysoký podíl společností ve skutečnosti nesplňovalo podmínky pro snížení poplatků pro MSP. Do roku 2013 32% dokumentací obsahovalo nároky na snížení poplatků pro MSP. Po ověření ECHA však jen 18% mělo skutečně nárok na toto snížení. Viz grafické znázornění výsledků uvedené na stránkách ECHA.

 Další informace:

Související zprávy:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372