2/2023

Reakce na dopis ombudsmana: Přípravu nového stavebního zákona nemůžeme zastavit!

| autor: MMR0

Reakce na dopis ombudsmana: Přípravu nového stavebního zákona nemůžeme zastavit!

MMR se rozhodlo vyhovět žádosti ombudsmana a některých připomínkových míst a termín pro vyjádření připomínkových míst posunulo do 21.4. V pátek 3.4. 2020 MMR odeslalo upravený návrh stavebního zákona, změnového zákona, návrh vypořádacích tabulek a teze nových prováděcích vyhlášek, k vyjádření všem připomínkovým místům. Připomínková místa dostala na vyjádření 11 dní. 

Připomínková místa jsme požádali o spolupráci, neboť přijetí nového stavebního zákona, který urychlí a zpřehlední povolování staveb, bude zvláště v době po zvládnutí pandemie naprosto klíčové pro obnovení ekonomiky. Pan Křeček z pozice ombudsmana, na kterého se velmi často obrací občané se starostmi se získáním stavebního povolení, sám ví velmi dobře, jak je současná stav neudržitelný.

Termín pro vyjádření by bylo možné považovat za nepřiměřeně krátký v případě, že by připomínková místa pracovala s novým textem. Tak to ale není.

1. MMR vypořádává připomínky ke stavebnímu zákonu průběžně posledních pět měsíců a s připomínkovými místy jsou úředníci v kontaktu. Ministryně Klára Dostálová prodloužila se souhlasem premiéra původní lhůtu dvou měsíců na vypořádání o dva měsíce (tedy do konce března) vzhledem k množství připomínek – i když část z nich byla téměř totožných, MMR jich vypořádávalo zhruba pět tisíc.

2. Vzhledem k tomu, že koronavirová krize zasáhla do řady plánovaných konferenčních jednání a Legislativní rada vlády nezasedá, požádala ministryně premiéra ještě o jeden další měsíc navíc. Dubnové poslední finální kolo vypořádání slouží zejména k tomu, aby se daly ještě dohodnout poslední detaily, na kterých nepanovala shoda a zákon odešel do vládního legislativního procesu v co nejvíc konsensuální podobě. Už v polovině března zůstala k dořešení pouze čtvrtina připomínek. 

3. Nejde o nové znění zákona, se kterým by se musela připomínková místa složitě seznamovat. Bylo jasné, že paragrafové znění zákona se bude muset částečně měnit vzhledem k velkému množství připomínek. Připomínková místa dostala proto příležitost vyjádřit se k posunům a změnám v přípravě zákona nikoliv pouze jednou. Není ale pravda, že by šlo o zásadně nový materiál, který by se výrazně lišil od věcného záměru schváleného vládou a od znění předloženého do připomínkového řízení.

4. Proces nalezení shody u tak komplexní a komplikované normy jako je stavební zákon, je velmi obtížný a hledání kompromisu mezi často protichůdnými zájmy jednotlivých připomínkových míst časově velmi náročné. S připomínkovými místy je proto třeba jednat opakovaně. Jen pro představu: s veřejným stavebním právem souvisí minimálně 80 dalších zákonů, které jsou v gesci řady různých ústředních správních orgánů.

Dnes máme téměř 20 typů stavebních úřadů, která spadají pod různá ministerstva. Ty vedou nejméně 10 typů různých povolovacích procesů jen v souvislosti s umísťováním a povolováním staveb. K záměru dává stanoviska i více než 40 dotčených orgánů spadajících pod různé resorty….

5. MMR si uvědomuje, že tempo přípravy zákona je rychlé a klade na připomínková místa velké nároky zejména v dnešním nouzovém stavu. I vzhledem k budoucnosti se ale musíme pokusit dodržet původní harmonogram přípravy a schválení zákona ještě touto sněmovnou. Až pomine aktuální zdravotní nebezpečí a bude třeba ozdravit ekonomiku, bude stavebnictví jeden z nejdůležitějších nástrojů.

Máme před sebou řadu smysluplných veřejných projektů – dostavbu dálniční sítě, vysokorychlostní tratě, nemocnice, školy…Děláme všechno proto, aby nastartování hospodářství nekomplikovaly v budoucnu přeregulované a zdlouhavé povolovací procesy a chceme o to požádat i představitele připomínkových míst. Pokud se nepodaří schválit zákon ještě v této sněmovně,bude stavební paralýza trvat minimálně o dva, tři roky déle. Věříme, že ti, kterým není osud rekodifikace lhostejný, nás podpoří.

6. Zejména pokud přijde pokles privátních investic, neměla by těm veřejným bránit špatná legislativa. I proto se snažíme ze všech sil v přípravě zákona pokračovat a jet podle původního harmonogramu tak, aby skutečně začal platit v roce 2021. V posledních týdnech dostávám řadu dopisů od profesních svazů a komor – například SPS, ČKAIT, ČKA – která apelují na to, aby se práce na novém zákoně nezastavily, protože jej budeme potřebovat pro obnovu ekonomiky.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP