Reklama

3. 10. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MŽP

Ratifikace klimatické dohody z Paříže Evropskou unií má zelenou

Rada pro životní prostředí dnes přijala rozhodnutí o uzavření Pařížské dohody jménem Evropské unie. Ministři rovněž schválili pozici EU na zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které proběhne 7. – 18. listopadu 2016 v Maroku.

Tématem mimořádného zasedání Rady pro životní prostředí byl mezinárodní proces vyjednávání o ochraně klimatu. Pařížskou dohodu přijaly smluvní strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v prosinci 2015 v Paříži.

Dohoda by měla poté, co vstoupí v platnost, nahradit současný Kjótský protokol. Pro její platnost je však nezbytné, aby ji ratifikovalo nejméně 55 smluvních stran Rámcové úmluvy, jejichž souhrnný podíl na globálních emisích skleníkových plynů dosahuje nejméně 55 %. 

Rada pro životní prostředí dnes schválila ratifikaci Pařížské dohody jménem Evropské unie.

„Česká republika vítá dokončení ratifikačního procesu Pařížské dohody jménem EU. Díky intenzivnímu úsilí členských států EU a řady dalších zemí světa je pravděpodobné, že dohoda vstoupí v platnost ještě v letošním roce a první zasedání smluvních stran této dohody proběhne již na konferenci v Maroku. Je klíčové, aby byla Evropská unie od počátku zapojena do těchto důležitých jednání a podílela se na rozhodování o důležitých pravidlech pro implementaci Pařížské dohody. Dnešní rozhodnutí Rady pro životní prostředí umožní, že EU nezůstane pouze v roli pozorovatele,“ shrnuje přínos ratifikace náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který ČR na jednání reprezentoval.

Vzhledem k tomu že Pařížská dohoda zahrnuje otázky spadající do působnosti EU i jejích členských států, musí být ratifikována nejen na úrovni EU, ale i každým jednotlivým členským státem EU.

„Česká republika předpokládá dokončení vnitrostátního ratifikačního procesu na jaře příštího roku. Souhlas minulý týden udělila česká vláda, nyní bude dohoda postoupena ke schválení Parlamentu a následně k podpisu prezidentovi,“ uzavírá náměstek Smrž.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372