1/2024

Rada Středočeského kraje ustavila členy Dopravní komise ZEVO Mělník

| autor: Středočeský kraj0

Rada Středočeského kraje ustavila členy Dopravní komise ZEVO Mělník

Stalo se tak na základě dlouhodobého zájmu Středočeského kraje vybudovat zařízení na energetické využití odpadů ZEVO Mělník ve spolupráci se společností ČEZ a.s. „Aby mohl být tento projekt uveden do života, bylo nezbytné dopravní komisi vytvořit. Jejím úkolem bude sledovat jak samotný záměr, tak se především zabývat řešením dopravní infrastruktury v místě jeho realizace, jako je například vybudování obchvatů obcí,“ řekl k rozhodnutí Rady náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Náměstek hejtmanky Miloš Petera, jemuž Rada uložila jmenovat členy komise, také upřesnil, že v komisi zasednou jak zástupci Středočeského kraje, zástupce Výboru pro životní prostředí, tak zástupce odborné veřejnosti a investora projektuSložení komise bude následující:

Zástupci Středočeského kraje:

Ing. Miloš Petera – náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství

Ing. František Petrtýl - radní pro oblast dopravy

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA - náměstek pro oblast investic KSÚS

Ing. Michaela Vojtová - zástupce Výboru pro životní prostředí

Ing. Marie Stáňová – vedoucí oddělení nakládání s odpady KÚSK

Ing. Jiří Stehlík – pracovník oddělení nakládání s odpady KÚSK

Ing. Milan Peška – vedoucí investic EU KSÚS

Ing. Jiří Svoboda – vedoucí oddělení silniční dopravy KÚSK

Ostatní členové:

Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková – starostka města Liběchov

Mgr. Jaroslav Větrovský - senátor

Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA – zástupce ČEZ, a.s.

V současné době je Krajským úřadem Středočeského kraje z hlediska zákona 100/2001 Sb., posuzován vliv záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ na životní prostředí. 

Daný záměr řeší dopravní situaci v okolí zájmového území pro realizaci ZEVO Mělník a jedná se o první etapu z celkového navrhovaného dopravního řešení v celé oblasti. Aktuálně Středočeský kraj doplňuje podklady k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí do tzv. dokumentace EIA.

Projektované zařízení ZEVO Mělník je koncipováno jako modulární, dvoulinkové řešení o energetickém příkonu kotlů cca 110 MWt, které využije 320 tisíc tun odpadů ročně při průměrné výhřevnosti odpadů 10 MJ/kg při fondu pracovní doby 8 000 hodin každé linky. Maximální hmotnostní příkon 1 kotle při výhřevnosti 9 MJ/kg je cca 25 t/hod. 

Hmotnostní příkon ZEVO se s navyšováním výhřevnosti odpadu zmenšuje. Regulační rozsah garantuje provoz ZEVO při maximálním hmotnostním a termickém příkonu. Při provozu ZEVO v normálním pracovním rozsahu není potřeba použití stabilizačního paliva. Při nižších výhřevnostech se navyšuje teplota primárního spalovacího vzduchu.

Konečné řešení skladby technologie ZEVO bude záviset od konkrétní nabídky dodavatele technologie, který bude vybrán na základě výběru dle zákona o veřejných zakázkách. Pro zadání této zakázky budou specifikovány okrajové podmínky, které budou zaručovat splnění požadavků dle BAT a legislativy ČR. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA