1/2022

Rada ERÚ vyzvala dodavatele energie k nastavení jasných cenových podmínek a k jejich dodržování

| autor: ERÚ0

Rada ERÚ vyzvala dodavatele energie k nastavení jasných cenových podmínek a k jejich dodržování

Kvůli podobnému jednání dodavatelů se spotřebitelé obrací s dotazy na Energetický regulační úřad (ERÚ) ve stovkách případů ročně a desítky jich využívají také mimosoudního řešení sporů. Rada ERÚ proto představila novou výzvu určenou dodavatelům energie.

„Směrem k dodavatelům energie výzva požaduje, aby se spotřebiteli jednali srozumitelně a podmínky svých produktů nenastavovali složitější, než je nezbytně nutné. Často jde o jednoduchá, přitom účinná řešení, například jasné uvedení konečné ceny. Není možné nechat zákazníka, aby se probíral změtí ceníků na webových stránkách nebo dosazoval hodnoty z burzy do složitého vzorce jen proto, aby zjistil naprosto základní údaj, jakým je cena energie samotné," uvádí příklady Rostislav Krejcar, člen Rady Energetického regulačního úřadu.

Přiměřenou úroveň jednání se zákazníky kodifikuje i zákon. Podle občanského zákoníku totiž musí podnikatel veškerá sdělení vůči spotřebiteli učinit jasně a srozumitelně. Přeneseme-li obecné ustanovení do energetiky, znamená to, že by cena ve smlouvě měla být jasně vyjádřená jako Kč za odebranou jednotku energie (typicky Kč/MWh).

Jen takový údaj zajistí zákazníkům mj. snadnou porovnatelnost ceny napříč dodavateli, a tedy možnost využít výhod konkurence. V případě nejasných a nesrozumitelných cenových ujednání může spotřebitel úspěšně namítat jejich nepřiměřenost.

Výzva také apeluje na dodavatele, aby spotřebitele nemátli zavádějícími ustanoveními a své přísliby dodržovali po celou dobu trvání smlouvy. V současnosti jde především o tzv. fixaci ceny, tedy závazek dodavatele, že po předem sjednanou dobu bude zákazníkovi dodávat elektřinu nebo plyn za neměnnou částku.

„Jestliže dodavatel ve svých materiálech deklaruje stálou cenu a spotřebitel uzavírá smlouvu s tím, že se mu nebude fixovaná cena měnit, není možné, aby dodavatel svůj závazek jednostranně porušil. Smlouva zavazuje obě strany a podnikatel nesmí zneužívat svého – typicky silnějšího – postavení," říká Rostislav Krejcar.

Podobné případy, které jsou ERÚ postoupeny v rámci mimosoudního řešení sporů, posuzuje úřad individuálně a zobecnit je lze jen obtížně. Platí však, že řada z nich končí rozhodnutím ve prospěch spotřebitele, tedy uznáním, že dodavatel své povinnosti přímo porušil.

Právě těmto sporům, resp. nárůstu jejich počtu, chce Rada ERÚ svou výzvou předejít. Úřad se navíc na podobné jednání více zaměří i v rámci svých dozorových a sankčních pravomocí.

Text výzvy je dostupný zde.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO