Reklama

21. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva HM Praha

Rada dostala informaci o zlepšování kvality ovzduší

Rada hl. m. Prahy dnes obdržela od radní pro oblast životního prostředí Jany Plamínkové informaci o průběžném plnění opatření vyplývajících z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (PZKO). Podle informace lze předpokládat, že se do roku 2020 při důsledném dodržování stanovených opatření podaří cíle PZKO z větší části splnit.

Většina opatření vyplývajících z PZKO je průběžně realizována nebo se jejich realizace alespoň začíná rozbíhat.  Pomalejší postup je možné očekávat jen u opatření většího rozsahu, jako je dobudování silničního obchvatu kolem Prahy, výstavba kolejových tratí, realizace záchytných parkovišť P+R a stavba metra linky D.

„U těchto staveb je obtížné zajistit realizaci do konce roku 2020, tedy do doby platnosti PZKO. Realizaci zpravidla brání nevyřešené majetkoprávní vztahy, nesoulad s platným územním plánem, nesouhlas ze strany dotčených městských částí a zdlouhavý proces stavební přípravy.

Některá opatření narážejí na problémy personálního zajištění pro plnění aktivit, případně na nedostatek financí nebo na chybějící oporu v legislativě. Naopak rychlejší nebo méně problematickou realizaci je možné předpokládat v rámci podpory cyklistické a pěší dopravy, zavádění zón placeného stání a osvětě veřejnosti,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

„Dobře funguje rozšiřování provozu MHD, odstraňování bodových problémů na komunikační síti či integrované dopravní systémy MHD či podpora topných systémů v domácnostech,“ dodala radní.

Důslednou aplikací opatření vyplývajících z Programu zlepšování kvality, která mají potenciál zejména pro snižování emisí tuhých znečišťujících látek, lze například snížit výskyt smogových situací v zimním období.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372