1/2024

Rada dostala informaci o zlepšování kvality ovzduší

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Rada dostala informaci o zlepšování kvality ovzduší

Většina opatření vyplývajících z PZKO je průběžně realizována nebo se jejich realizace alespoň začíná rozbíhat.  Pomalejší postup je možné očekávat jen u opatření většího rozsahu, jako je dobudování silničního obchvatu kolem Prahy, výstavba kolejových tratí, realizace záchytných parkovišť P+R a stavba metra linky D.

„U těchto staveb je obtížné zajistit realizaci do konce roku 2020, tedy do doby platnosti PZKO. Realizaci zpravidla brání nevyřešené majetkoprávní vztahy, nesoulad s platným územním plánem, nesouhlas ze strany dotčených městských částí a zdlouhavý proces stavební přípravy.

Některá opatření narážejí na problémy personálního zajištění pro plnění aktivit, případně na nedostatek financí nebo na chybějící oporu v legislativě. Naopak rychlejší nebo méně problematickou realizaci je možné předpokládat v rámci podpory cyklistické a pěší dopravy, zavádění zón placeného stání a osvětě veřejnosti,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

„Dobře funguje rozšiřování provozu MHD, odstraňování bodových problémů nakomunikační síti či integrované dopravní systémy MHD či podpora topných systémů v domácnostech,“ dodala radní.

Důslednou aplikací opatření vyplývajících z Programu zlepšování kvality, která mají potenciál zejména pro snižování emisí tuhých znečišťujících látek, lze například snížit výskyt smogových situací v zimním období.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA