1/2024

Průzkum zájmu o podporu formou finančních nástrojů v opatřeních oběhového hospodářství v OPŽP 21+

| zdroj: OPŽP0

unseen-studio-s9CC2SKySJM-unsplash
zdroj: unsplash.com

Pomozte efektivně nastavit finanční nástroj, který bude podporovat efektivní přechod na oběhové hospodářství. Vaše zkušenosti a očekávání následně budou promítnuty pro nastavení efektivní podpory projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027.

Proč je váš názor důležitý?

Po zhruba dvou letech implementace OPŽP 2021-2027 je možné konstatovat, že poptávka po podpoře projektů v oblasti cirkulární ekonomiky významně převyšuje dostupné zdroje, kterými OPŽP 2021-2027 disponuje. Lze předpokládat, že i do budoucna bude množství dotačních prostředků omezené. Je proto nutné zvažovat, jak efektivně využít nejen zbývající alokaci 2021-2027, ale i budoucí zdroje, s cílem maximalizovat efekty pro životní prostředí.

Inovativní finanční nástroje jako řešení

Jako perspektivní se v tomto ohledu jeví podpora projektů podnikatelských subjektů, které mají potenciál generovat příjmy v rámci projektů. To umožňuje zvažovat aplikaci tzv. inovativních finančních nástrojů v různých formách. Aktuálně se zaměřujeme především na tzv. záruky, které by umožnily alespoň částečné „napákování“ omezených zdrojů programu.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR proto zahájilo přípravu finančního nástroje pro specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje OPŽP 2021-2027. Tento nástroj bude formou záruk, případně kombinovaných s dotační podporou, určen podnikatelským subjektům působícím v odpadovém a oběhovém hospodářství.  V současné době se MŽP zabývá nastavením finančního nástroje a do vstupní analýzy bychom rádi promítnuli vaše zkušenosti a očekávání od dotačních programů a finančních nástrojů.

Jak můžete přispět?

Za tímto účelem MŽP připravilo krátký dotazník, jehož vyplnění nezabere více než 5 minut. Dotazník obsahuje i návrh možné kategorizace jednotlivých oblastí podpory v dělení na prioritní a neprioritní (viz níže). Předem děkujeme za čas a zájem o problematiku odpadového a oběhového hospodářství.

Vyplnit dotazník

Finanční nástroje 2021+ kategorizace

ojos

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA