1/2021

Projekty mladých chemiků se zaměřily na zelenou chemii

| autor: Svaz chemického průmyslu ČR0

Projekty mladých chemiků se zaměřily na zelenou chemii

Projektový den je součástí 12. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR a v letošním roce probíhal souběžně s projektem CoCo+ (Erasmus+) pro zatraktivnění přírodovědných a technických oborů.

Kromě jedenácti základních škol představilo své prezentace také sedm středoškolských týmů z Norska, Portugalska, Chorvatska a České republiky.

Slavnostního zahájení projektového dne se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček a zástupci generálních partnerů soutěže. Ti poděkovali žákům i učitelům za předvedené výkony a popřáli soutěžícím, aby je zájem o chemii neopustil ani při výběru jejich dalšího studijního zaměření.

Zadání letošních projektů znělo Zelená chemie a soutěžní týmy na něm pracovaly od října loňského roku. „Zelená chemie je vlastně alternativní chemií, která se snaží být ohleduplnější k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Někdy bývá nazývána také chemií udržitelného rozvoje,“ přibližuje Alena Volejníková ze SPŠCH, odborná garantka soutěže.

„Každý tým si mohl zvolit libovolný příklad využití zelené chemie v praxi – od prevence vzniku odpadů přes jejich recyklaci až po využití obnovitelných zdrojů energie nebo používání bezpečnějších chemikálií.

Nejprve žáci instalovali postery v tělocvičně, kde svoje práce zevrubně představili. Poté pokračovali v odborných učebnách a nabídli porotě i divákům ukázky pokusů, krátké tematické filmy nebo počítačové animace,“ doplňuje Volejníková.

Předvedené výkony hodnotila porota složená z pedagogů SPŠCH. Pořadí týmů ale mohli ovlivnit i hosté z řad partnerů soutěže, kteří svým favoritům udíleli preferenční hlasy.

„Nezajímají nás povrchní informace stažené z internetu, ale originální zpracování a neotřelé uchopení tématu. Největší důraz klademe na invenci a tvořivé myšlení žáků, protože ty jsou předpokladem úspěchu v jakémkoliv oboru,“ vysvětluje ředitel SPŠCH Jan Ptáček.

A dodává, že nabídka letošních témat byla skutečně pestrá. Porota hodnotila projekty s názvy Zelená klimatizace, Teorie velkého aqua-reaktoru, Farma Bláto, Fluorík a Sodík v akci nebo Šel zahradník do zahrady.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií regionálního kola soutěže se uskuteční 20. března 2019 v pardubickém ABC klubu a bude mít charakter zábavného odpoledne.

„Slavnostní vyhlášení výsledků je poděkováním soutěžícím i jejich učitelům za účast v soutěži a práci nad rámec školy. Akci se proto snažíme zpestřit nejen přitažlivým programem, ale i hodnotnými cenami, které předají významní hosté z řad partnerů soutěže,“ podotýká Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje.

Vyvrcholením soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR bude celostátní finále jednotlivců, které 11. června 2019 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Vítěz národního finále se stane králem mladých chemiků pro rok 2019.

Více informací na

www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz

Poděkování partnerům

Soutěž se koná pod záštitou Svazu chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Regionální kolo SPŠCH Pardubice probíhá pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za školství

Generálními partnery jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Pardubický kraj, EXPLOSIA, a.s., Paramo, a.s., AVX Czech Republic, s.r.o.

Hlavními partnery jsou Odborový svaz ECHO, ČEPRO, a.s.

Středními partnery jsou Cerea, a.s., Alfredo catering, LONZA BIOTEC s.r.o., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, Synthos Kralupy, a.s.

Partnery jsou AVEFLOR, a.s., Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Lach-Ner, s.r.o., GeoEko, s. r. o., SHIMADZU Handelsgesellschaft mbH, VWR, s.r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Radka spol. s.r.o. Pardubice, KAVALIERGLASS, a.s., AGROFERT, a.s., ABL&E – JASCO, ZO OS Echo Synthesia, Statutární město Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, IQLANDIA, o.p.s.

Marketingovým partnerem je Czech marketing s.r.o.

Mediálními partnery jsou CHEMAGAZÍN, s.r.o., Deník, Český rozhlas Pardubice, Radio Blaník, 5+2 dny, Učitelské noviny, Týdeník Pernštejn

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo