1/2024

Projekty EPC - úspory energie se zárukou

| autor: ENVIROS, projekt guarantEE0

Projekty EPC - úspory energie se zárukou

V čem vlastně metoda EPC spočívá a je vhodná pro každou nemovitost? Metoda EPC, neboli energetické služby se zaručeným výsledkem, mají v České republice dlouholetou tradici. 

První energetické služby byly poskytovány zejména při rekonstrukci systémů centrálního zásobování teplem v 90 tých letech, tyto služby byly ale postaveny na dodávce tepla a splácení investice v ceně tepla, neobsahovaly smluvní záruky za energetickou úsporu. 

V roce 1992 se v České republice začaly realizovat první projekty energetických úspor založené na zkušenostech z USA - projekty, ve kterých jsou úspory energie po realizaci projektu garantovány smluvním ujednáním mezi investorem a dodavatelem, a slouží často ke splácení projektu – investor tak nepotřebuje prostředky na investici.  

Od roku 2015 jsou EPC projekty ve veřejném sektoru oficiálně podpořeny zákonem 406/2000 Sb. o nakládání energií – článek 10e zákona hovoří o povinném obsahu smluv na energetické služby poskytované veřejnému zadavateli. 

Vzorová smlouva na poskytování energetických služeb se zárukou vznikala ještě dávno před zakotvením těchto služeb zákonem, ale v současné době je aktuální vzorová smlouva, lety vytvářená odborníky v oblasti EPC, zveřejněna i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V roce 2010 byla založena Asociace poskytovatelů energetických služeb - APES) a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky jsou aktualizovány a případně vytvářeny různé metodické pomůcky na podporu uplatnění energetických služeb, zejména typu EPC. 

Kromě pravidelně aktualizované modelové smlouvy, existují návodné postupy na výběr dodavatele (poskytovatele energetických služeb), vzorové účetní postupy, apod. 

Zásady chování poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem jsou stanoveny v evropském Etickém kodexu pro EPC, který byl iniciován českými partnery v projektu Transparense a je závazný pro poskytovatele energetických služeb v ČR. 

Soupis kvalitativních požadavků na tyto služby je zároveň informací o tom co mají zadavatelé očekávat a vyžadovat od poskytovatelů energetických služeb.Základním principem při realizaci projektu metodou EPC (neboli s využitím energetických služeb se zárukou) tedy je:

- Specializovaná firma energetických služeb (ESCO) (ve veřejné soutěži) navrhne a návazně realizuje projekt energetických úspor na objektech a zařízeních zákazníka (klient si může zadávat dílčí opatření, podmínky realizace, atd.)

- Splácení projektu je klientem prováděno zejména nebo zcela z dosažených úspor nákladů na energie po dobu sjednanou smluvně (typicky 8-12 let)

- ESCO (poskytovatel energetických služeb se zaručeným výsledkem) poskytuje garanci za dosažení úspory – je smluvně zakotvena ve formě kompenzace se strany ESCO 

- Vyhodnocování úspor (paliv, energie, vody,…) je prováděno firmou ESCO po celou dobu smlouvy, ESCO předkládá zprávy o vyhodnocení úspor za „zúčtovací období“ (podle Mezinárodního protokolu k měření a verifikaci úspor - IPMVP)

Jen v České republice generuje metoda EPC každý rok úsporu ve výši až 21 tisíc tun CO2.

Zjistěte během několika minut, zda je metoda EPC pro nemovitost vhodná. Pro předběžné hodnocení možného využití metody EPC je užitečný online nástroj, který pomáhá majitelům budov a facility managerům. 

Nástroj byl vytvořen nizozemskou Enterprise Agency (RVO.nl) v rámci projektu guarantEE. V současné době tento nástroj využívá 13 partnerů projektu guarantEE v různých jazykových mutacích.

Nástroj pro předběžné hodnocení využití metody EPC (http://epccheck.eu/cz) se dotazuje na rozsah projektu, stav budov a zařízení, náklady na spotřebu energie a rovněž na organizační charakteristiky majitele budovy nebo facility managera. 

Nástroj pro předběžné hodnocení zobrazí varianty pro dosažení vyšší energetické účinnosti podle stavu jednotlivých budov. Rozhodnout se pro využití outsourcingu služeb a zavedení metody EPC není vždy snadné. Vyžaduje to čas a technické, finanční a právní znalosti. 

Pomoci mohou zkušení nezávislí konzultanti, tzv. facilitátoři projektů EPC. Dvě desetiletí zkušeností s facilitátory EPC v ČR a v celé Evropě ukazují, že představují klíčový článek mezi klientem a trhem. 

Prokázalo se, že díky jejich činnosti dojde k rychlejší identifikaci vyšší energetické účinnosti a úspor nákladů na energie. Pomocí nástroje na předběžné hodnocení metody EPC je rovněž možné navázat kontakt s facilitátorem EPC.

Další informace o projektu guarantEE, o facilitaci projektů, kontaktech na tyto odborníky a na poskytovatele energetických služeb (firmy ESCO) naleznete na http://guarantee-project.eu/cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag