2/2023

Projekt ENHANCE – EMAS podpoří oběhové hospodářství

| zdroj: Cenia0

Žárovka - ekologie
zdroj: Pixabay

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již třetím rokem realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS.

Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

Druhá fáze projektu – realizace Akčního plánu

Koronavirová krize se nevyhnula ani státnímu sektoru. Některé aktivity vedoucí k plnění akčního plánu jsou tak realizovány se zpožděním a v pozměněné podobě. Změnily se nejen vybrané projektové aktivity, ale také způsob spolupráce s partnery a dalšími zúčastněnými subjekty.

Podle původního harmonogramu se podařilo dosáhnout snížení frekvencí kontrol České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v organizacích se zavedeným EMAS. Nově je četnost inspekcí ČIŽP u uvedených společností prodlužena o jeden rok, pokud daný podnik není vysoce rizikový (dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci).

K plnění akčního plánu rovněž přispívá dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT na podporu energetických úspor, který mohou v současné době využít podniky usilující o zavedení environmentálního managementu. Program mimo jiné nabízí podporu pro zavedení systému řízení energie, která se vztahuje také na EMAS.

Dotace se konkrétně týká vytváření dokumentů, organizace (definice procesů, odpovědností, toků, informací atd.), přípravy systémů pro monitorování a hodnocení spotřeby energie. Finanční podpora se naopak nevztahuje na proces ověřování nebo certifikace. V této výzvě lze podat žádost do 30. září 2020.

V rámci projektu dále probíhají práce na vzdělávacím programu pro státní správu. Nevládní organizace, se kterou spolupracuje Ministerstvo životního prostředí, vytvořila učebnici, která detailně popisuje všechna základní environmentální témata. Učebnici doplní soubor brožur, které uživatelům poskytnou praktické informace z oblasti „zeleného“ zadávání veřejných zakázek.

Kromě výše uvedených aktivit pokračují intenzivní práce na metodice pro zadavatele veřejných zakázek, která přinese návod a příklady z praxe, jakým způsobem upřednostnit podniky s EMAS ve veřejných zakázkách, a zároveň zabezpečit soulad s platnou legislativou.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP