2/2023

Prodej chemických směsí po 1. 6. 2017

0

Prodej chemických směsí po 1. 6. 2017

Vzhledem k častým dotazům ke způsobu značení chemických látek a směsí uváděných na trh po tomto datu a zorientování se v tomto tématu mohou být užitečné následující informace.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila na webu informaci týkající se značení výrobků v souvislosti s koncem přechodného období.

V článku uvádí: „Od 1. června 2017 musí být všechny chemické výrobky uváděné na trh označeny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP). Nařízení CLP je v současné době jediným právním předpisem, který se týká klasifikace a označování látek i směsí.

Tím končí přechodné období pro směsi. Od 1. června lze dodávat pouze takové nebezpečné chemické látky, které jsou označené štítkem s výstražným symbolem podle nařízení CLP. Před uvedením nebezpečných chemických látek na trh musí společnosti provést jejich klasifikaci, označení a balení.

Pokud máte stále zásoby výrobků s označením podle požadavků předchozích právních předpisů, musíte si nyní dát pozor na to, abyste je nadále neuváděli na trh nebo abyste provedli jejich novou klasifikaci a označení v souladu s nařízením CLP.

Účelem klasifikace a označování nebezpečných látek je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volný pohyb chemických látek, směsí a předmětů. Tento postup je založen na globálně harmonizovaném systému schváleném OSN. S otázkami na vaše povinnosti podle nařízení CLP se obracejte na národní kontaktní místa.“

Další související informace vztahující se k přechodnému období byla zveřejněná ECHA v newsletteru.

Volně přeloženo:

Pokud jste distributor nebo maloobchodník: Směsi uváděné na trh od data 1. 6. 2015 mají být klasifikovány a označeny dle požadavků nařízení CLP. Pro směsi, které byly již před tímto datem uvedeny na trh, platilo přechodné období, v rámci kterého mohly být ještě doprodány a mohly se vyskytovat na trhu.

Toto přechodné období skončilo dnem 1. 6. 2017 a konec jeho platnosti se týká všech účastníků dodavatelského řetězce (pozn. prakticky se týká výrobců, dovozců, následných uživatelů i distributorů). Od 1. 6. 2017 není tedy povoleno uvádět na trh žádné výrobky se „starou“ klasifikací a označením, maloobchodníci mohou prodávat jen výrobky s novým označením provedeným podle nařízení CLP.

Pokud máte výrobky na skladě ještě se „starým“ označením, po 1. 6. 2017 je nesmíte prodávat a musíte je odstranit z regálů do doby, než vám po dohodě dodavatel poskytne nové etikety, které budou v souladu s nařízením CLP. Pokud si vytisknete vlastní štítky, měli byste si býti jisti, že je klasifikace a označení provedeno správně. Váš dodavatel by vám měl být schopen pomoci.

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že by se na výrobcích, na které se vztahuje povinnost klasifikace a označování dle nařízení CLP, neměly vyskytovat po 1. 6. 2017 prvky označení, které nesplňují požadavky nařízení CLP.

V zásadě se na výrobcích nemá uvádět označení podle 2 různých právních úprav zároveň (týká se zejména výstražných symbolů, vět), tedy v provedení dle směrnice DPD a současně dle nařízení CLP.

V takovémto případě může dojít k nesouladu s čl. 25 odst. 3 nařízení CLP, kde je uvedeno: „Dodavatel může v části pro doplňující informace na štítku uvést doplňující informace jiné než uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud tím není ztížena identifikace prvků označení podle čl. 17 odst. 1 písm. a) až g) a pokud tyto informace udávají další podrobnosti a nejsou v rozporu s informacemi sdělovanými pomocí těchto prvků ani nezpochybňují jejich platnost.“


Výsledky pilotního projektu ECHA zaměřeného na internetový prodej
chemických látek a směsí a upozornění na nejčastější provinění
zazní na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018,
která se uskuteční 20. Listopadu v Praze.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP