1/2024

Proběhlo zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

| autor: IPPC0

Proběhlo zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování (IPPC, z angl. Integrated Pollution Prevention and Control) z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy. 

I v roce 2016 pokračovaly práce na revizích dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF, z angl. Reference Document on Best Available Techniques). V současné době je v revizi 8 referenčních dokumentů o BAT a je již také Rozhodnutím EU vydáno celkem 10 Závěrů o BAT při celkovém počtu 33 dokumentů BREF.

Plnění podmínek, zvláště pak emisních limitů, ze Závěrů o BAT v termínu do čtyř let od jejich vydání přináší řadu problémů jak pro provozovatele, tak pro státní správu.

Vedle referenčních dokumentů o BAT, které jsou revidovány nebo vznikají na základě legislativní povinnosti dané směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED, z angl. Industrial Emissions Directive), započne ještě v letošním roce práce na referenčním průřezovém dokumentu Čištění odpadních plynů v chemickém průmyslu.

Tento dokument BREF se bude týkat všech chemických provozů. Jeho tvorba je důsledkem více než roční debaty o chemických BREF dokumentech v rámci Evropské kanceláře IPPC. Již několik měsíců vzniká mezinárodní technická pracovní skupina pro tento BREF.

Proto se také v současnosti, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, formuje nová chemická technická pracovní skupina v úzké spolupráci se Svazem chemického průmyslu.

Předpokládáme, že v následujících letech bude tomuto dokumentu BREF věnováno mnoho úsilí a času, především z důvodu obsahového rozsahu dokumentu a také šíře dopadu na české podniky. V České republice se tento dokument bude přímo dotýkat podnikání asi 190 podniků a jim vydaných 335 integrovaných povolení.

Aktualizovaný program XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Prezenční listina

Prezentace ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA