Připomínky SP ČR k návrhu nařízení o omezení používaní nebezpečných látek v elektrozařízeních

| autor: SP ČR0

Připomínky SP ČR k návrhu nařízení o omezení používaní nebezpečných látek v elektrozařízeních

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) si je plně vědom pozitivního přínosu RoHS směrnice, která se snaží vyrovnat a vyjasnit mantinely pole, ve kterém mohou ekonomické subjekty operovat, jako například představení jednodušší identifikace EEE uvedeného na trh díky značce CE.

Rozsah působnosti Směrnice je pro náš sektor dostatečně srozumitelný, což znamená, že je pro nás pozitivním přínosem v oblasti této legislativy. Opuštění od této směrnice by tedy SP ČR vnímal spíše jako negativní krok pro průmysl. Nicméně, rozdílné vnitrostátní předpisy (různé priority, jiný výklad členských států) mohou narušit výhody unifikace a narušit hospodářskou soutěž.

Kromě toho také rozdílnost vnitrostátní interpretace vede k dalším rozdílům v činnostech členských států v oblasti dozoru nad trhem. Proto máme u implementace (EU)2019/1845 pouze jednu výhradu a to co nejpřesnější implementaci do zákona tak, aby byla jasně chápána původní myšlenka této směrnice a nebylo možno ji interpretovat
jinak. Tato připomínka je zásadní. Co se týče (EU)2019/1846 - k tomuto nemáme žádných výhrad.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB