Reklama

17. 2. 2020  |  Aktuality  |  Autor: SP ČR

Připomínky SP ČR k návrhu nařízení o omezení používaní nebezpečných látek v elektrozařízeních

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil připomínku k Návrhu nařízení vlády o používání nebezpečných látek v elektrozařízeních. Požaduje, aby implementace (EU)2019/1845 proběhla do českého práva tak, aby byla jasně chápána původní myšlenka této směrnice a nebylo možno ji interpretovat jinak.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) si je plně vědom pozitivního přínosu RoHS směrnice, která se snaží vyrovnat a vyjasnit mantinely pole, ve kterém mohou ekonomické subjekty operovat, jako například představení jednodušší identifikace EEE uvedeného na trh díky značce CE.

Rozsah působnosti Směrnice je pro náš sektor dostatečně srozumitelný, což znamená, že je pro nás pozitivním přínosem v oblasti této legislativy. Opuštění od této směrnice by tedy SP ČR vnímal spíše jako negativní krok pro průmysl. Nicméně, rozdílné vnitrostátní předpisy (různé priority, jiný výklad členských států) mohou narušit výhody unifikace a narušit hospodářskou soutěž.

Kromě toho také rozdílnost vnitrostátní interpretace vede k dalším rozdílům v činnostech členských států v oblasti dozoru nad trhem. Proto máme u implementace (EU)2019/1845 pouze jednu výhradu a to co nejpřesnější implementaci do zákona tak, aby byla jasně chápána původní myšlenka této směrnice a nebylo možno ji interpretovat
jinak. Tato připomínka je zásadní. Co se týče (EU)2019/1846 - k tomuto nemáme žádných výhrad.

Foto: pixabay

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372