1/2021

Připomínky: Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

| autor: redakce0

torres-1173395_640.jpg
zdroj: Pixabay

Návrh vyhlášky předložil do meziresortního připomínkového řízení Energetický regulační úřad.

Cílem Energetického regulačního úřadu je zajistit odpovídající kvalitativní požadavky na doklad o vyúčtování, zejména zvýšením přidané hodnoty pro zákazníka v podobě přehlednosti a transparentnosti údajů obsažených na dokladu o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, a to v návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a příslušné právní předpisy EU.

Doklad o vyúčtování by podle názoru Energetického regulačního úřadu měl obsahovat především takové relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá či potřebuje pro orientaci v souvislosti s vlastní spotřebou energie a nákladech na ni vynaložených, aby mohl učinit kvalifikovaná rozhodnutí o nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení.

V současné době je předmětná problematika týkající se náležitostí a termínů vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie zákazníkům upravena vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Po nabytí účinnosti této vyhlášky byly v průběhu let 2018 a 2019 na úrovni evropského práva přijaty právní předpisy tzv. Zimního balíčku. Součástí Zimního balíčku jsou 4 nařízení a 4 směrnice, kdy problematiky vyúčtování se přímo dotýkají (společně dále jen „směrnice“):

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (dále jen „směrnice 2019/944“).
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen „směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002“).

Příslušná ustanovení výše uvedených směrnic, která se týkají obsahových náležitostí, rozsahu a termínů vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie, je nutné transponovat do českého právního řádu.

Termín připomínek: 7. 12. 2020 – 30. 12. 2020

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo