1/2021

Připomínky: Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

| autor: redakce0

battery-1930833_640.jpg
zdroj: pixabay

Navrhovaná vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s odpadními elektrozařízeními, odpadními bateriemi a akumulátory a odpadními pneumatikami.

Předkládaný návrh vyhlášky upravuje:

 • požadavky na informační kampaně v rámci osvětové činnosti,
 • podrobnosti zpětného odběru, soustřeďování, skladování a přepravy výrobků s ukončenou životností, včetně zvláštních požadavků na místa nakládání s použitými bateriemi nebo akumulátory s obsahem lithia,
 • formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců a způsob zajištění dálkového přístupu pro vkládání údajů do Seznamu výrobců, provádění změn a výmazu zapsaných údajů,
 • rozsah a způsob vedení evidencí a obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy pro výrobce a provozovatele kolektivního systému,
 • způsob určení minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů uvedených na trh ode dne 1. ledna 2013 a formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků tvořících kauci ze zvláštního vázaného účtu,
 • formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
 • minimální rozsah ověření údajů auditorem,
 • podskupiny elektrozařízení, podrobnosti označování odpadních elektrozařízení a způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení,
 • způsob ověření funkčnosti a bezpečnosti použití zpětně odebraného elektrozařízení,
 • látky a součásti k přednostnímu vyjmutí z odpadního elektrozařízení, technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení a seznam vybraných technických norem,
 • seznam vybraných technických norem pro akreditaci odborně způsobilé třetí osoby zajišťující ověření shody s technickými normami zpracovatele odpadních elektrozařízení,
 • rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování odpadních elektrozařízení,
 • obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení,
 • výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků uhrazených provozovatelem solární elektrárny a výnosy z nich,
 • podrobnosti přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení,
 • podrobnosti způsobu označování baterií nebo akumulátorů

Termín připomínek: 7. 6. 2021 – 28. 6. 2021

Ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo