1/2024

Připomínky: Návrh nař. vl. o finančních kompenzacích nepřímých nákladů pro odvětví s rizikem úniku uhlíku, za rok 2023

| zdroj: VeKLEP0

chris-leboutillier-NmT8Nk8OJMg-unsplash
zdroj: unsplash.com

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023.

Jedná se o prováděcí právní předpis k zákonu č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), který mimo jiné upravuje také rámec pro poskytování finanční kompenzace nepřímých nákladů vzniklých v důsledku zpoplatnění emisí skleníkových plynů v systému EU ETS, které se promítají do cen elektřiny dodávané odběratelům z energeticky náročných odvětví ohrožených únikem uhlíku.

Možnost členských států poskytovat státní podporu odvětvím ohroženým rizikem úniku uhlíku je upravena v čl. 10a odst. směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Návrh nařízení, který je nyní předkládán, stanoví toliko celkovou částku určenou na kompenzace nákladů vzniklých za příslušný kalendářní rok. Pro uplynulý rok 2023 je navrženo alokovat zařízením z odvětví způsobilých pro kompenzace v souhrnu částku 2 146 390 600,41 Kč.

Termín připomínek: 31. května 2024

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag