1/2024

Připomínky: Návrh Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v ČR

| zdroj: HK ČR0

evgeniy-surzhan-lVWozBOVY2M-unsplash
zdroj: unsplash.com

Ke klíčovým důvodům Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v ČR náleží rozšíření konceptu BIM z původního zaměření na informační modelování staveb (Building Information Modelling) na širší oblast managementu informací o stavbách (Building Information Management), včetně jejich souvislostí a vazeb v rámci vystavěného prostředí.

Koncepce BIM poskytuje stavebnictví jasně formulovanou strategii rozvoje a digitalizace procesů tak, aby na ně mohly navázat subjekty podílející se na digitalizaci navazujících agend veřejné správy. Standardizace tvorby, správy a výměny informací o stavbách během celého životního cyklu urychlí a zkvalitní postup přípravy, provádění, užívání a provozování staveb a uspoří související náklady. Koncepce BIM stanovuje cíle a navazující opatření potřebné pro běžné a efektivní využívání managementu informací o stavbách v České republice.

Platná východiska Koncepce lze shrnout v následujících bodech:

 • strategický význam stavebnictví pro hospodářství České republiky,
 • omezená digitalizace odvětví se stagnující mírou produktivity práce,
 • systémové nedostatky v procesu výstavby vedoucí k nižší efektivitě vynaložených veřejných financí a vyššímu finančnímu riziku kvůli možným nepředvídatelným překročením výdajů,
 • opožděné dodávky staveb veřejné infrastruktury a dodatečné změny dokumentace staveb,
 • efektivita BIM pro naplnění principů udržitelné výstavby v celém životním cyklu stavby,
 • význam BIM pro stavebnictví srovnatelný s digitalizací průmyslu,
 • efektivnější výstavba a správa staveb,
 • posun od fragmentace procesů v životním cyklu staveb ke spolupráci,
 • omezení lidských chyb během přípravy a provádění stavby, které ve svém důsledku vedou k překročení plánovaných nákladů na stavbu,
 • zvýšení transparentnosti využívání veřejných finančních prostředků,
 • nezbytnost užší spolupráce všech zúčastněných stran spojené se vzájemnou důvěrou.

Ke stažení:

25_24_Materiál

25_24_Příloha 1

25_24_Příloha 2

25_24_Příloha 3

Formular_pripominky_2023

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA