Reklama

11. 8. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Připomínkové řízení: Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nimi

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy postoupilo do připomínkového řízení předpis obsahující seznam nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a způsoby nakládání s nimi v průběhu vzdělávání ve středních školách.

Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.

Potřeba vydání vyhlášky vyplývá z potřeb středních škol realizujících praktické vyučování dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená vyhláška by měla stanovit v dostatečném rozsahu podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.

Nepřijetím navrhované právní úpravy by mohla nastat skutečnost, že by se žáci středních škol mohli poprvé setkat a dostat do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi až po dovršení 18 let věku, tedy v posledním ročníku střední školy, což je ve většině případů až po absolvování odborné praxe.

Zcela logicky by to vedlo k tomu, že by žáci nebyli kvalitně a v dostatečné míře odborně připraveni pro práci s nebezpečnými chemickými látkami. Osvojení si pravidel práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi vyžaduje delší, pozvolné nabývání dovedností a upevňování návyků pro práci s těmito látkami, a s tím nezbytné ochrany zdraví žáků, budoucích pracovníků.

Termín připomínek: 10. 8. 2017 – 31. 8. 2017

Ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372