Připomínkové řízení: Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nimi

| autor: redakce0

Připomínkové řízení: Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podm

Potřeba vydání vyhlášky vyplývá z potřeb středních škol realizujících praktické vyučování dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená vyhláška by měla stanovit v dostatečném rozsahu podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.

Nepřijetím navrhované právní úpravy by mohla nastat skutečnost, že by se žáci středních škol mohli poprvé setkat a dostat do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi až po dovršení 18 let věku, tedy v posledním ročníku střední školy, což je ve většině případů až po absolvování odborné praxe.

Zcela logicky by to vedlo k tomu, že by žáci nebyli kvalitně a v dostatečné míře odborně připraveni pro práci s nebezpečnými chemickými látkami. Osvojení si pravidel práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi vyžaduje delší, pozvolné nabývání dovedností a upevňování návyků pro práci s těmito látkami, a s tím nezbytné ochrany zdraví žáků, budoucích pracovníků.

Termín připomínek: 10. 8. 2017 – 31. 8. 2017

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK