Reklama

25. 7. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Připomínkové řízení: nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

Nařízení stanoví prostředky poskytované ze státního rozpočtu pro rok 2018 formou dotace na podporu podporovaných zdrojů energie. Jedná se o naplnění ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Do meziresortního připomínkového řízení předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu ke schválení návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018.

Vláda České republiky má podle zákona č. 165/2012 Sb. nařízením stanovit prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na dotaci do 30. září roku 2017.

Nařízení určí prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, ale ne podmínky použití dotace ani další náležitosti. Podmínky pro použití a administraci dotace stanoví přímo zákon č. 165/2012 Sb., a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Schválení předloženého dokumentu je nutným předpokladem k financování podpory elektřiny a podpory tepla z podporovaných zdrojů energie v roce 2018.

Nařízení vlády musí stanovit pro rok 2018 rozsah finančních prostředků na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů tak, aby byly pokryty všechny nároky uvedené v ustanovení zákona č. 165/2012 Sb.

K pokrytí požadavků uvedených v zákoně nařízení vlády stanoví pro rok 2018 finanční prostředky na dotaci ze státního rozpočtu ve výši 26,185 mld. Kč.

Termín připomínek: 21. 7. 2017 – 11. 8. 2017

Ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372