2/2023

Preferenční obchodní vztahy EU s třetími zeměmi

| autor: Tisková zpráva MPO0

Preferenční obchodní vztahy EU s třetími zeměmi

Preferenční obchodní dohody uzavírané v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), resp. na základě ustanovení článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), jsou všeobecně považovány za prostředek k usnadnění vzájemného obchodu mezi jejich aktéry.

Podstatou těchto dohod je, že se v nich smluvní strany zavazují dosáhnout ve vzájemném obchodě vyššího stupně liberalizace ve srovnání s doložkou nejvyšších výhod (MFN).

Preferenční dohody mají nejčastěji podobu

  • celní unie (CU), kdy dochází k vytvoření jednotného celního území na území účastníků dohody a spolu s tím k odstranění cel a dalších úprav omezujících či nepříznivě ovlivňujících vzájemný obchod mezi účastníky dané dohody. Jednotný postup (stejná cla a další úpravy) uplatňují účastníci dohody vně celního území, tzn. vůči třetím zemím (jako je tomu v případě Evropské unie);
  • oblasti volného obchodu (FTA), kterou tvoří jinak samostatná celní území účastníků dohody, v nichž jsou cla a další úpravy omezující obchod odstraněny pro vzájemný obchod mezi účastníky dohody, a to pro zboží původem v těchto zemích. Postup jednotlivých účastníků dohody vůči třetím zemím není tímto uspořádáním nijak dotčen.

Jako jeden z klíčových hráčů v mezinárodním obchodě je Evropská unie smluvní stranou řady preferenčních dohod (příloha 1). V současné době se sjednává řada nových bilaterálních či regionálních preferenčních dohod a zvažuje se zahájení jednání s dalšími vhodnými partnery (příloha 2).

Odkazy na texty sjednaných dohod:

EU - Jihoafrická republika

EU - Mexiko

EU - Chile

EU - Cariforum

EU - Korejská republika

EU - Kolumbie a Peru

EU - Ekvádor

EU - Střední Amerika

EU - Gruzie

EU - Moldavská republika

EU - Ukrajina

EU - Kazachstán

EU - SADC

EU - Ghana

EU - Pobřeží slonoviny

Odkazy na texty dohod připravovaných k ratifikaci:

EU - Singapur

EU - Kanada

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP