2/2023

Představitelé vodáren za přítomnosti primátora Města Hradec Králové zahájili stavbu Nadregionálního Smart krizového centra

| autor: TZ Královéhradecká provozní, a.s.0

Představitelé vodáren za přítomnosti primátora Města Hradec Králové zahájili stavbu Nadregionálníh

Nadstavbou tohoto projektu je však i další nadregionální využití. Centrum bude využíváno pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho, výpadek elektrické energie).

Pracovníci dispečinku zde budou mít veškeré informace pro případné nouzové zásobení pitnou vodou, centrum bude řídit využití záložních zdrojů a jejich přesuny mezi regióny. Nové krizové centrum umožní efektivní řízení vodárenského provozu v oblasti.

„Celý projekt by měl být hotov ve druhé polovině roku 2019, náklady na jeho realizaci přesáhnou 80mil.Kč a jsou hrazeny výhradně ze zisku společnosti Královéhradecká provozní, a.s. a Veolia Česká republika.

Tyto náklady se nikterak nepromítnou do ceny vodného a stočného,“ doplňuje k tomu František Barák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Jakub Hanzl, generální ředitel Královéhradecké provozní, a.s., představil projekt Smart Centra Hradec Králové, který úzce souvisí s vodárenskou soustavou východní Čechy.

„Smart centrum bude sloužit jako dispečink naší společnosti a zároveň jako nadregionální dispečink vodárenské soustavy východní Čechy, bude pomocníkem při managementu nouzového zásobení obyvatelstva v celé oblasti navazující na tuto vodárenskou soustavu“, vysvětluje.

„Tímto smart centrem naplňujeme i náš závazek z nabídky na pronájem infrastrukturního majetku z roku 2003, ve které jsme se zavázali k vybudování centra rozvoje pro oblasti dálkového řízení vodárenských procesů“, doplňuje Jakub Hanzl.

Vybudování krizového centra v Hradci Králové je potvrzením a současně i výsledkem dobré spolupráce mezi vlastníkem vodárenského majetku společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem společností Královéhradecká provozní, a.s., kteří společně zajišťují vodárenské služby ve východních Čechách již od roku 2006.

„Vedle podobných investic do moderních technologií, které umožní efektivně využívat a řídit vodárenskou soustavu ve východních Čechách, hradecké Vodovody a kanalizace s dalšími společnostmi na trase připravují rekonstrukci jednoho z hlavních přivaděčů pitné vody celé soustavy, a to z Teplic nad Metují do Hradce Králové.

V příštích pěti letech je jen na hradecké části tohoto vodovodního řádu v plánu výměna potrubí v délce téměř 3 kilometrů“, doplňuje primátor Města Hradec Králové, Zdeněk Fink.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP