1/2024

Pražské plasty se budou chemicky recyklovat v Litvínově

| autor: Martina Jandusova0

_FSH4438_petrochemie_od_AB
zdroj: orlenunipetrol.cz

Pražští radní schválili memorandum, v rámci něhož bude petrochemická společnost Orlen Unipetrol od města odebírat odpadní plasty a rostlinné oleje. Z plastového výmětu chce vyrábět olej pro opětovnou výrobu plastů.

Recyklace pyrolýzní jednotkou

Cílem dohodnuté spolupráce má být maximální využití sebraných odpadních plastů, které by se měly chemicky recyklovat a tím produkovat nové plasty. Petrochemická společnost zprovoznila v loňském roce v chemickém závodě v Litvínově testovací pyrolýzní jednotku na zpracování odpadních plastů.

„Chemická recyklace využívající principy pyrolýzy, neboli termického rozkladu za vysokých teplot, se zdá být velmi efektivní technologií pro opětovné využití odpadních plastů. Dochází při ní k vysokému vytěžení původního odpadu a jeho přeměně na uhlovodíky, které lze zpětně integrovat do petrochemické výroby. Tím dochází k efektivnějšímu využití stávajícího plastového odpadu a k výraznému snížení uhlíkové stopy,“ říká Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol, a dodává: „Naší ambicí je v horizontu několika let chemickou cestou recyklovat odpadní materiály z nejbližšího okolí i celé České republiky.“

Plánovaná spolupráce se zaměří i na sběr použitých kuchyňských olejů, ze kterých budou v závodech společnosti Orlen Unipetrol vznikat biopaliva.

Moderní linka odstartovala spolupráci

Pražské služby v září slavnostně představily novou moderní třídící linku na směsné plasty, kde se dotřiďují různé druhy plastů. Linka by měla zpracovat až 5 tun odpadu za hodinu a roztřídit jej na 15 výstupních frakcí. Právě zbytkový plastový odpad z této linky poputuje do petrochemické společnosti. Odhadované roční množství takovéto suroviny, kterou lze využít zatím jen jako surovinu pro průmyslové palivo nebo spálit ve spalovně, je pět až sedm tisíc tun.

„V třídicí lince budeme třídit zejména plastový odpad na jednotlivé druhy s cílem získat hodnotný materiál k dalšímu využití. Spolupráce s firmou Orlen Unipetrol pak přinese smysluplné využití i pro nevyužitelnou část plastového odpadu – tzv. výmětu, který by jinak putoval do spalovny nebo byl použit jako vstupní materiál pro výrobu tuhého alternativního paliva – TAP do průmyslových provozů,“ uvádí Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí.

Plastové výměty bude společnost Orlen Unipetrol od města odebírat od roku 2024, případně 2025. Předpokládá, že na lince dokáže zpracovat až 20 000 tun plastů ročně na pyrolýzní olej, z něhož bude vyrábět nové plasty. Orlen Unipetrol plánuje, že do roku 2030 bude vyrábět téměř 20 % petrochemické produkce plastů pomocí recyklace odpadních plastů.

Obouvají se do recyklace

„V naší strategii udržitelného rozvoje do roku 2030 jsme se zavázali k plnění postupných cílů na cestě k plné uhlíkové neutralitě, které chceme dosáhnout do roku 2050. Rozvoj a provázání mechanické a chemické recyklace plastového a přírodního odpadu a zejména sestavení uceleného, plně funkčního řetězce, ve kterém by efektivně spolupracovali municipality, distributoři odpadu a jeho finální zpracovatelé, jsou jedněmi z klíčových aktivit pro dosažení stanovených cílů,“ doplňuje Tomáš Herink.

Výstupy z pyrolýzní jednotky budou využitelné v petrochemickém průmyslu při výrobě základních chemikálií, jako je etylen, propylen, butadien nebo benzen. Z nich jsou navazujícími procesy vyráběny finální petrochemické produkty, jako polyetylen, polypropylen, polystyren apod. V rafinérském průmyslu budou pyrolýzní produkty přidávány do stávajících zpracovávaných surovin za účelem zvýšení produkce motorových paliv, tj. automobilový benzín, motorová nafta.

Kvůli zmíněné strategii rozšiřuje Orlen Unipetrol portfolio svých recyklačních aktivit. Na konci září společnost koupila italsko-českou společnost Remaq, která obchoduje s plastovými recykláty. Konkrétně se jedná o polypropylen, polyetylen a polystyren. Předpokládá se, že odkup společnosti, která se zabývá mechanickou recyklací, bude dokončen nejpozději do konce března roku 2023.

„Naší ambicí je všechny způsoby recyklace odpadu vhodně propojit a sestavit ucelený a plně funkční řetězec, ve kterém efektivně spolupracují municipality, distributoři odpadu a jeho finální zpracovatelé. V souladu se strategií skupiny ORLEN usilujeme o to, aby v roce 2030 byla naše kapacita recyklace plastů a organického odpadu na úrovni až 400 tisíc tun ročně. Touto akvizicí přispíváme k budování hodnoty našeho koncernu a současně těmito aktivitami přispíváme k ochraně životního prostředí této planety,“ vysvětluje Daniel Obajtek, předseda představenstva PKN ORLEN.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP